МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МАХН-наас хэвлэлийн бага хурал хийж байна

МАХН-ын удирдах албаны хүмүүс, гишүүд дэмжигчид сэтгүүлчдэд хандан мэдээлэл хийлээ.

Тэд мэдээлэлдээ Н.Энхбаярыг баривчилж байгаа үйл явц нь Монгол улсын Үндсэн хууль болон холбогдох олон хуулийг илтэд зөрчсөн үйл явдал болсонд харамсаж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ энэ үйлдэлийн бурууг төрийн эрх барьж буй зарим намын удирдлага, өндөр албан тушаалтнуудад хандсан бухимдал эсэргүүцлээ илэрхийлж байлаа.

Тэд өнөөдөр 14 цагт Улс орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал хийнэ гэдгээ олон нийтэд зарлалаа.

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button