УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д элсэн бүлэг байгуулан ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ

Түүнчлэн МАН-ын дараах нэр бүхий гишүүд МАН-аас гарч МАХН-д эсэн орж бүлэг байгуулан ажиллахаар гарын үсэг зурж эхлэжээ. Эдгээр гишүүд Б.Бат-Эрдэнэ, О.Чулуунбат, Ч.Улаан Ц.Даваасүрэн, Д.Тэрбишдагва, Ц.Батбаяр, Р.Раш, Б.Цэнгэл, Д.Балдан-Очир, Х.Бадамсүрэн нар юм.

Тэдний дунд МАХН-ын дарга Н.Энхбаярыг баривчлах ажиллагаа явагдах үйл явцад хамт байж, үйл явдлыг өөрийн нүдээр харсан хүмүүс байгаа юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button