Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгэл судлалын нээлттэй өдөрлөг болно

хоногийн баасан гаригийг нээлттэй өдөр болгон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгдөг бөгөөд энэ сарын нээлттэй өдөрлөгөөр хүүхдийн, бие хүний, гэр бүлийн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө өгөх аж. Хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, танин мэдсэнээр энэ насанд гарч болох асуудал. эрсдэлтэй зүйлийн талаар сайтар тунгаан бодож өөрийн сэтгэл зүйтэйгээ ажиллах боломжтой сэтгэл зүйн дасгалууд орсон. Мөн хэцүү хүүхдийн тухай, ямар нэгэн зүйлд донтсон, хичээл сурлагын хоцрогдолтой, гэртээ байх дургүй, стресс, бухимдал, амиа хорлолтын хор уршиг, уур уцаартай, түгшүүртэй байгаа хүүхдүүд өөрийн талаар уншиж өөртөө дүгнэлт хийх, өөрийн ирээдүйн талаар бодож, боломж өөрт нъ байгааг олж харахад боломжтой гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button