Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ой, хээрийн таван түймэр гарчээ

нутагт таван түймэр асч, харин Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Ховд аймгийн нутагт таван түймрийг цурманд оруулжээ. Тодруулбал, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хоёрдугаар багийн нутаг Хөх голын Хөрхрөө уул-д, мөн тус аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар багийн нутаг, Агуйн дэл гэх зэрэг таван газарт ой, хээрийн түймэр гарсныг унтраахаар ажиллаж байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button