УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Н.Энхбаярын талаар мэдээлэл хийж байна

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр Г танхимд 1200 цагаас хэвлэлийн бага хурал хийхээр болсоноо зарлалаа. Мөн Ц.Шинэбаяртай хамт хэд хэдэн УИХ-ын гишүүд хамт хэвлэлийн хурал хийх мэдээлэл байна.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button