Hard Talk хэлэлцүүлэг Сонгуулийн хуулийн эргэн тойронд… сэдвээр өрнөлөө

МАН-ын болон Сонгуулийн ерөнхий хорооны төлөөллийг нэвтрүүлэгт зочноор урьсан боловч харамсалтай нь хүрэлцэн ирсэнгүй.

Хэлэлцүүлэгт зочноор УИХ-ын гишүүн З.Энхболд, Сонгогчийн боловсрол төв-ийн тэргүүн Р.Бурмаа, МҮАН-ын дэд дарга Б.Цогтгэрэл, Амлалт нэхэх ард түмний холбоо-ны Ерөнхий зохицуулагч Г.Уянга, Шударга ёс – Хуульчдын эвсэл-ийн тэргүүн Э.Эрдэнэжамъяан нар оролцон УИХ-ын сонгуулийн шинэчилсэн найруулга болон Орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн хуулийн хэрэгжилт, Сонгуулийн хуулийн талаарх мэдээллийг иргэдэд таниулах гэх зэрэг асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа. Хэлэлцүүлэгийн үеэр шууд утас ажиллуулж, иргэдээс ирсэн асуултад зочид хариулж байлаа. Сонгуулийн Ерөнхий хороо сонгуулийн талаарх мэдээллийг иргэд сонгогчдод хангалттай хүргэж чадахгүй байгааг асуулт тавьж байсан иргэд болон зочид онцолж байв. Нэвтрүүлгийн зочдын ярианы зарим хэсгээс та бүхэндээ хүргэе. Удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцлагыг бид оллоо.мн сайтад тавих болно.

З.Энхболд Энэ удаагийн УИХ-ын сонгуулийн хууль өмнөхөө бодвол олон дэвшилттэй болсон, гэсэн хэдий ч өнөөгийн эрх баригчид сонгуулийг шударга явуулахад чиглэсэн ажлуудыг /ухаалаг иргэний үнэмлэх тараах гэх зэрэг/ хэрэгжүүлэхийг хичээхгүй байгаа нь сонгууль шударга явна гэдэгт эргэлзэхэд хүргэж байна

Р.Бурмаа Хэрвээ би СЕХ-ны удирдлага байсан бол сонгуулийн хуулийн талаарх багц мэдээллийг агуулсан, сонгогчид сонгуульд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг багтаасан гарын авлагыг өрх бүрд тараан өгч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран сонгуулийг шударга явуулах бүх боломжийг бүрдүүлнэ.

Б.Цогтгэрэл Сонгуулийн санал тоолох автомат төхөөрөмжийн үр дүнг эрх баригчид амархан өөрчилж, өөрсдөдөө ашигтайгаар гаргах аюул бий

Г.Уянга Сонгуулийг шударга явуулахын тулд бид Үндсэн хууль руу эргэн харж, зарчмын том өөрчлөлтийг түүнд оруулах хэрэгтэй

Э.Эрдэнэжамъяан УИХ-ын сонгуулийн хуулийн шинэчилсэн найруулга нь одоогийн УИХ-ын гишүүд өөрсдөө дахин сонгогдох боломжийг илүү тусгасан

Нэвтрүүлгийн редакци

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Hard Talk хэлэлцүүлэг Сонгуулийн хуулийн эргэн тойронд… сэдвээр өрнөлөө

МАН-ын болон Сонгуулийн ерөнхий хорооны төлөөллийг нэвтрүүлэгт зочноор урьсан боловч харамсалтай нь хүрэлцэн ирсэнгүй.

Хэлэлцүүлэгт зочноор УИХ-ын гишүүн З.Энхболд, Сонгогчийн боловсрол төв-ийн тэргүүн Р.Бурмаа, МҮАН-ын дэд дарга Б.Цогтгэрэл, Амлалт нэхэх ард түмний холбоо-ны Ерөнхий зохицуулагч Г.Уянга, Шударга ёс – Хуульчдын эвсэл-ийн тэргүүн Э.Эрдэнэжамъяан нар оролцон УИХ-ын сонгуулийн шинэчилсэн найруулга болон Орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн хуулийн хэрэгжилт, Сонгуулийн хуулийн талаарх мэдээллийг иргэдэд таниулах гэх зэрэг асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа. Хэлэлцүүлэгийн үеэр шууд утас ажиллуулж, иргэдээс ирсэн асуултад зочид хариулж байлаа. Сонгуулийн Ерөнхий хороо сонгуулийн талаарх мэдээллийг иргэд сонгогчдод хангалттай хүргэж чадахгүй байгааг асуулт тавьж байсан иргэд болон зочид онцолж байв. Нэвтрүүлгийн зочдын ярианы зарим хэсгээс та бүхэндээ хүргэе. Удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцлагыг бид оллоо.мн сайтад тавих болно.

З.Энхболд Энэ удаагийн УИХ-ын сонгуулийн хууль өмнөхөө бодвол олон дэвшилттэй болсон, гэсэн хэдий ч өнөөгийн эрх баригчид сонгуулийг шударга явуулахад чиглэсэн ажлуудыг /ухаалаг иргэний үнэмлэх тараах гэх зэрэг/ хэрэгжүүлэхийг хичээхгүй байгаа нь сонгууль шударга явна гэдэгт эргэлзэхэд хүргэж байна

Р.Бурмаа Хэрвээ би СЕХ-ны удирдлага байсан бол сонгуулийн хуулийн талаарх багц мэдээллийг агуулсан, сонгогчид сонгуульд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг багтаасан гарын авлагыг өрх бүрд тараан өгч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран сонгуулийг шударга явуулах бүх боломжийг бүрдүүлнэ.

Б.Цогтгэрэл Сонгуулийн санал тоолох автомат төхөөрөмжийн үр дүнг эрх баригчид амархан өөрчилж, өөрсдөдөө ашигтайгаар гаргах аюул бий

Г.Уянга Сонгуулийг шударга явуулахын тулд бид Үндсэн хууль руу эргэн харж, зарчмын том өөрчлөлтийг түүнд оруулах хэрэгтэй

Э.Эрдэнэжамъяан УИХ-ын сонгуулийн хуулийн шинэчилсэн найруулга нь одоогийн УИХ-ын гишүүд өөрсдөө дахин сонгогдох боломжийг илүү тусгасан

Нэвтрүүлгийн редакци

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Hard Talk хэлэлцүүлэг Сонгуулийн хуулийн эргэн тойронд… сэдвээр өрнөлөө

МАН-ын болон Сонгуулийн ерөнхий хорооны төлөөллийг нэвтрүүлэгт зочноор урьсан боловч харамсалтай нь хүрэлцэн ирсэнгүй.

Хэлэлцүүлэгт зочноор УИХ-ын гишүүн З.Энхболд, Сонгогчийн боловсрол төв-ийн тэргүүн Р.Бурмаа, МҮАН-ын дэд дарга Б.Цогтгэрэл, Амлалт нэхэх ард түмний холбоо-ны Ерөнхий зохицуулагч Г.Уянга, Шударга ёс – Хуульчдын эвсэл-ийн тэргүүн Э.Эрдэнэжамъяан нар оролцон УИХ-ын сонгуулийн шинэчилсэн найруулга болон Орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн хуулийн хэрэгжилт, Сонгуулийн хуулийн талаарх мэдээллийг иргэдэд таниулах гэх зэрэг асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа. Хэлэлцүүлэгийн үеэр шууд утас ажиллуулж, иргэдээс ирсэн асуултад зочид хариулж байлаа. Сонгуулийн Ерөнхий хороо сонгуулийн талаарх мэдээллийг иргэд сонгогчдод хангалттай хүргэж чадахгүй байгааг асуулт тавьж байсан иргэд болон зочид онцолж байв. Нэвтрүүлгийн зочдын ярианы зарим хэсгээс та бүхэндээ хүргэе. Удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцлагыг бид оллоо.мн сайтад тавих болно.

З.Энхболд Энэ удаагийн УИХ-ын сонгуулийн хууль өмнөхөө бодвол олон дэвшилттэй болсон, гэсэн хэдий ч өнөөгийн эрх баригчид сонгуулийг шударга явуулахад чиглэсэн ажлуудыг /ухаалаг иргэний үнэмлэх тараах гэх зэрэг/ хэрэгжүүлэхийг хичээхгүй байгаа нь сонгууль шударга явна гэдэгт эргэлзэхэд хүргэж байна

Р.Бурмаа Хэрвээ би СЕХ-ны удирдлага байсан бол сонгуулийн хуулийн талаарх багц мэдээллийг агуулсан, сонгогчид сонгуульд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг багтаасан гарын авлагыг өрх бүрд тараан өгч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран сонгуулийг шударга явуулах бүх боломжийг бүрдүүлнэ.

Б.Цогтгэрэл Сонгуулийн санал тоолох автомат төхөөрөмжийн үр дүнг эрх баригчид амархан өөрчилж, өөрсдөдөө ашигтайгаар гаргах аюул бий

Г.Уянга Сонгуулийг шударга явуулахын тулд бид Үндсэн хууль руу эргэн харж, зарчмын том өөрчлөлтийг түүнд оруулах хэрэгтэй

Э.Эрдэнэжамъяан УИХ-ын сонгуулийн хуулийн шинэчилсэн найруулга нь одоогийн УИХ-ын гишүүд өөрсдөө дахин сонгогдох боломжийг илүү тусгасан

Нэвтрүүлгийн редакци

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Hard Talk хэлэлцүүлэг Сонгуулийн хуулийн эргэн тойронд… сэдвээр өрнөлөө

МАН-ын болон Сонгуулийн ерөнхий хорооны төлөөллийг нэвтрүүлэгт зочноор урьсан боловч харамсалтай нь хүрэлцэн ирсэнгүй.

Хэлэлцүүлэгт зочноор УИХ-ын гишүүн З.Энхболд, Сонгогчийн боловсрол төв-ийн тэргүүн Р.Бурмаа, МҮАН-ын дэд дарга Б.Цогтгэрэл, Амлалт нэхэх ард түмний холбоо-ны Ерөнхий зохицуулагч Г.Уянга, Шударга ёс – Хуульчдын эвсэл-ийн тэргүүн Э.Эрдэнэжамъяан нар оролцон УИХ-ын сонгуулийн шинэчилсэн найруулга болон Орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль, сонгуулийн хуулийн хэрэгжилт, Сонгуулийн хуулийн талаарх мэдээллийг иргэдэд таниулах гэх зэрэг асуудлуудыг хөндөн ярилцлаа. Хэлэлцүүлэгийн үеэр шууд утас ажиллуулж, иргэдээс ирсэн асуултад зочид хариулж байлаа. Сонгуулийн Ерөнхий хороо сонгуулийн талаарх мэдээллийг иргэд сонгогчдод хангалттай хүргэж чадахгүй байгааг асуулт тавьж байсан иргэд болон зочид онцолж байв. Нэвтрүүлгийн зочдын ярианы зарим хэсгээс та бүхэндээ хүргэе. Удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцлагыг бид оллоо.мн сайтад тавих болно.

З.Энхболд Энэ удаагийн УИХ-ын сонгуулийн хууль өмнөхөө бодвол олон дэвшилттэй болсон, гэсэн хэдий ч өнөөгийн эрх баригчид сонгуулийг шударга явуулахад чиглэсэн ажлуудыг /ухаалаг иргэний үнэмлэх тараах гэх зэрэг/ хэрэгжүүлэхийг хичээхгүй байгаа нь сонгууль шударга явна гэдэгт эргэлзэхэд хүргэж байна

Р.Бурмаа Хэрвээ би СЕХ-ны удирдлага байсан бол сонгуулийн хуулийн талаарх багц мэдээллийг агуулсан, сонгогчид сонгуульд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг багтаасан гарын авлагыг өрх бүрд тараан өгч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран сонгуулийг шударга явуулах бүх боломжийг бүрдүүлнэ.

Б.Цогтгэрэл Сонгуулийн санал тоолох автомат төхөөрөмжийн үр дүнг эрх баригчид амархан өөрчилж, өөрсдөдөө ашигтайгаар гаргах аюул бий

Г.Уянга Сонгуулийг шударга явуулахын тулд бид Үндсэн хууль руу эргэн харж, зарчмын том өөрчлөлтийг түүнд оруулах хэрэгтэй

Э.Эрдэнэжамъяан УИХ-ын сонгуулийн хуулийн шинэчилсэн найруулга нь одоогийн УИХ-ын гишүүд өөрсдөө дахин сонгогдох боломжийг илүү тусгасан

Нэвтрүүлгийн редакци

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button