Н.Энхбаярын өмгөөлөгчид хүсэлт гаргав

хандан хүсэлт гаргасан байна. Уг хүсэлтэд Н.Энхбаярт УМБГ- ын Эдийн засгийн Гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсээс ЭХТА-ийн 150-р зүйлийн 150, 3-р эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэх бөгөөд одоо уг хэргийг АТГ-ын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгаж байгаа нь ЭБШХ-д заасан хэргийн харьяалал зөрчсөн үйлдэл гэж үзэхэд хүргэж байна. Тиймээс харьяаллын асуудлыг өөрчлөх арга хэмжээ авахыг хүсье гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Н.Энхбаярын өмгөөлөгчид хүсэлт гаргав

хандан хүсэлт гаргасан байна. Уг хүсэлтэд Н.Энхбаярт УМБГ- ын Эдийн засгийн Гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсээс ЭХТА-ийн 150-р зүйлийн 150, 3-р эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэх бөгөөд одоо уг хэргийг АТГ-ын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгаж байгаа нь ЭБШХ-д заасан хэргийн харьяалал зөрчсөн үйлдэл гэж үзэхэд хүргэж байна. Тиймээс харьяаллын асуудлыг өөрчлөх арга хэмжээ авахыг хүсье гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Н.Энхбаярын өмгөөлөгчид хүсэлт гаргав

хандан хүсэлт гаргасан байна. Уг хүсэлтэд Н.Энхбаярт УМБГ- ын Эдийн засгийн Гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсээс ЭХТА-ийн 150-р зүйлийн 150, 3-р эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэх бөгөөд одоо уг хэргийг АТГ-ын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгаж байгаа нь ЭБШХ-д заасан хэргийн харьяалал зөрчсөн үйлдэл гэж үзэхэд хүргэж байна. Тиймээс харьяаллын асуудлыг өөрчлөх арга хэмжээ авахыг хүсье гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Н.Энхбаярын өмгөөлөгчид хүсэлт гаргав

хандан хүсэлт гаргасан байна. Уг хүсэлтэд Н.Энхбаярт УМБГ- ын Эдийн засгийн Гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсээс ЭХТА-ийн 150-р зүйлийн 150, 3-р эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэх бөгөөд одоо уг хэргийг АТГ-ын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгаж байгаа нь ЭБШХ-д заасан хэргийн харьяалал зөрчсөн үйлдэл гэж үзэхэд хүргэж байна. Тиймээс харьяаллын асуудлыг өөрчлөх арга хэмжээ авахыг хүсье гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button