Түлэнхийн төвийг нүүлгэхэд 20 сая төгрөг шаардлагатай

Тэр ч утгаараа тус эмнэлгийг ирэх сард нүүлгэх шийдвэр гарсан бөгөөд шинэ гэмтэл буюу Гэмтэл согог, судлалын үндэсний төв рүү нүүлгэхээр болсон. Нүүлгэлтэд 20 гаруй сая төгрөг зарцуулна гэсэн тооцоог бас хийжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түлэнхийн төвийг нүүлгэхэд 20 сая төгрөг шаардлагатай

Тэр ч утгаараа тус эмнэлгийг ирэх сард нүүлгэх шийдвэр гарсан бөгөөд шинэ гэмтэл буюу Гэмтэл согог, судлалын үндэсний төв рүү нүүлгэхээр болсон. Нүүлгэлтэд 20 гаруй сая төгрөг зарцуулна гэсэн тооцоог бас хийжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түлэнхийн төвийг нүүлгэхэд 20 сая төгрөг шаардлагатай

Тэр ч утгаараа тус эмнэлгийг ирэх сард нүүлгэх шийдвэр гарсан бөгөөд шинэ гэмтэл буюу Гэмтэл согог, судлалын үндэсний төв рүү нүүлгэхээр болсон. Нүүлгэлтэд 20 гаруй сая төгрөг зарцуулна гэсэн тооцоог бас хийжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түлэнхийн төвийг нүүлгэхэд 20 сая төгрөг шаардлагатай

Тэр ч утгаараа тус эмнэлгийг ирэх сард нүүлгэх шийдвэр гарсан бөгөөд шинэ гэмтэл буюу Гэмтэл согог, судлалын үндэсний төв рүү нүүлгэхээр болсон. Нүүлгэлтэд 20 гаруй сая төгрөг зарцуулна гэсэн тооцоог бас хийжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button