Хойд Солонгос хүнсний тусламж авах аргаа хайх хэрэгтэй

яаралтай сүвэгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Учир нь тус улсын эрх баригчид холын тусгалт пуужингийн туршилт хийнэ хэмээн олон улсын дургуйцлийг ажралгүй явуулсан нь амжилтгүй болсон юм. Улмаар тус улсад хүнсний тусламж үзүүлж байсан АНУ-ын эрх баригчид Хэрвээ пуужингийн туршилтаа хийх юм бол тусламжаа зогсооно хэмээжээ. Нэгэнт хойд солонгосчууд туршилтаа хийсэн учраас АНУ-ын эрх баригчид хүнсний тусламжаа бүрэн зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Харин үүний дараа Хойд Солонгосын зүгээс өнгөрсөн сард хийсэн цөмийн болоод пуужингийн туршилтын гэрээг хүчингүй болгож байгаагаа мэдэгдэв.

Европын холбооны зөвлөлийн удирдагч хэлэхдээ Аливаа улсын нэн тэргүүнд эрхэмлэх зүйл бол хүн амын эрүүл мэнд. Хүнс тэжээлийн дутагдал гачигдалд орвол дээд зэргийг хохирол амсах болно. Иймээс пуужингийн туршилтаас илүү хүнсний асуудалдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал гэсэн байна. Тус улсын пуужингийн туршилт амжилтгүй болсны дараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тэргүүн тэдний үйлдлийг эрс буруушааж байгаагаа мэдэгдсэн бол Пхьеняны зүгээс үүнийг хүлээн авах боломжгүй гэдгээ хэлсэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд Солонгос хүнсний тусламж авах аргаа хайх хэрэгтэй

яаралтай сүвэгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Учир нь тус улсын эрх баригчид холын тусгалт пуужингийн туршилт хийнэ хэмээн олон улсын дургуйцлийг ажралгүй явуулсан нь амжилтгүй болсон юм. Улмаар тус улсад хүнсний тусламж үзүүлж байсан АНУ-ын эрх баригчид Хэрвээ пуужингийн туршилтаа хийх юм бол тусламжаа зогсооно хэмээжээ. Нэгэнт хойд солонгосчууд туршилтаа хийсэн учраас АНУ-ын эрх баригчид хүнсний тусламжаа бүрэн зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Харин үүний дараа Хойд Солонгосын зүгээс өнгөрсөн сард хийсэн цөмийн болоод пуужингийн туршилтын гэрээг хүчингүй болгож байгаагаа мэдэгдэв.

Европын холбооны зөвлөлийн удирдагч хэлэхдээ Аливаа улсын нэн тэргүүнд эрхэмлэх зүйл бол хүн амын эрүүл мэнд. Хүнс тэжээлийн дутагдал гачигдалд орвол дээд зэргийг хохирол амсах болно. Иймээс пуужингийн туршилтаас илүү хүнсний асуудалдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал гэсэн байна. Тус улсын пуужингийн туршилт амжилтгүй болсны дараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тэргүүн тэдний үйлдлийг эрс буруушааж байгаагаа мэдэгдсэн бол Пхьеняны зүгээс үүнийг хүлээн авах боломжгүй гэдгээ хэлсэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд Солонгос хүнсний тусламж авах аргаа хайх хэрэгтэй

яаралтай сүвэгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Учир нь тус улсын эрх баригчид холын тусгалт пуужингийн туршилт хийнэ хэмээн олон улсын дургуйцлийг ажралгүй явуулсан нь амжилтгүй болсон юм. Улмаар тус улсад хүнсний тусламж үзүүлж байсан АНУ-ын эрх баригчид Хэрвээ пуужингийн туршилтаа хийх юм бол тусламжаа зогсооно хэмээжээ. Нэгэнт хойд солонгосчууд туршилтаа хийсэн учраас АНУ-ын эрх баригчид хүнсний тусламжаа бүрэн зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Харин үүний дараа Хойд Солонгосын зүгээс өнгөрсөн сард хийсэн цөмийн болоод пуужингийн туршилтын гэрээг хүчингүй болгож байгаагаа мэдэгдэв.

Европын холбооны зөвлөлийн удирдагч хэлэхдээ Аливаа улсын нэн тэргүүнд эрхэмлэх зүйл бол хүн амын эрүүл мэнд. Хүнс тэжээлийн дутагдал гачигдалд орвол дээд зэргийг хохирол амсах болно. Иймээс пуужингийн туршилтаас илүү хүнсний асуудалдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал гэсэн байна. Тус улсын пуужингийн туршилт амжилтгүй болсны дараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тэргүүн тэдний үйлдлийг эрс буруушааж байгаагаа мэдэгдсэн бол Пхьеняны зүгээс үүнийг хүлээн авах боломжгүй гэдгээ хэлсэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд Солонгос хүнсний тусламж авах аргаа хайх хэрэгтэй

яаралтай сүвэгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Учир нь тус улсын эрх баригчид холын тусгалт пуужингийн туршилт хийнэ хэмээн олон улсын дургуйцлийг ажралгүй явуулсан нь амжилтгүй болсон юм. Улмаар тус улсад хүнсний тусламж үзүүлж байсан АНУ-ын эрх баригчид Хэрвээ пуужингийн туршилтаа хийх юм бол тусламжаа зогсооно хэмээжээ. Нэгэнт хойд солонгосчууд туршилтаа хийсэн учраас АНУ-ын эрх баригчид хүнсний тусламжаа бүрэн зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Харин үүний дараа Хойд Солонгосын зүгээс өнгөрсөн сард хийсэн цөмийн болоод пуужингийн туршилтын гэрээг хүчингүй болгож байгаагаа мэдэгдэв.

Европын холбооны зөвлөлийн удирдагч хэлэхдээ Аливаа улсын нэн тэргүүнд эрхэмлэх зүйл бол хүн амын эрүүл мэнд. Хүнс тэжээлийн дутагдал гачигдалд орвол дээд зэргийг хохирол амсах болно. Иймээс пуужингийн туршилтаас илүү хүнсний асуудалдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал гэсэн байна. Тус улсын пуужингийн туршилт амжилтгүй болсны дараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тэргүүн тэдний үйлдлийг эрс буруушааж байгаагаа мэдэгдсэн бол Пхьеняны зүгээс үүнийг хүлээн авах боломжгүй гэдгээ хэлсэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button