Петро Чайна Лачин Тамсаг компани орон нутагт 1.3 тэрбум төгрөгийн өртэй болов

тосны хайгуул, олборлолт явуулж байгаа Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК-ийнханд холбогдох байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх, хохирол барагдуулах тухай хэргийг шүүх хурал уржигдар Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүх танхимд болсон. Шүүх бүрэлдэхүүн нийт 10 цаг хуралдсаны эцэст Петро Чайна Дачин Тамсаг компанийн буруутайг тогтоосон байна.

Өөрөөр хэлбэл, тус компани 1.3 тэрбум төгрөг орон нутгийн захиргаанд гаргаж өгөхөөр болжээ.

Шүүхийн шийдвэрийн талаар Монголын байгаль хамгаалах иргэний хөдөлгөөнүүдийн эвсэл ТББ-ууд өчигдөр мэдээлэл хийж , энэ асуудлыг ингээд орхихгүй. Учир нь Петро Чайна Дачин Тамсаг олон байгаль орчныг хохироосон. Тухайлбал, агаар, ургамал амьтан гэх мэт. Эдгээр зүйлийг цаашид нэхэмжилнэ. Мөн малчдын болон орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралд яаж нөлөөлсөн талаар асуудлыг хөндөнө гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Петро Чайна Лачин Тамсаг компани орон нутагт 1.3 тэрбум төгрөгийн өртэй болов

тосны хайгуул, олборлолт явуулж байгаа Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК-ийнханд холбогдох байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх, хохирол барагдуулах тухай хэргийг шүүх хурал уржигдар Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүх танхимд болсон. Шүүх бүрэлдэхүүн нийт 10 цаг хуралдсаны эцэст Петро Чайна Дачин Тамсаг компанийн буруутайг тогтоосон байна.

Өөрөөр хэлбэл, тус компани 1.3 тэрбум төгрөг орон нутгийн захиргаанд гаргаж өгөхөөр болжээ.

Шүүхийн шийдвэрийн талаар Монголын байгаль хамгаалах иргэний хөдөлгөөнүүдийн эвсэл ТББ-ууд өчигдөр мэдээлэл хийж , энэ асуудлыг ингээд орхихгүй. Учир нь Петро Чайна Дачин Тамсаг олон байгаль орчныг хохироосон. Тухайлбал, агаар, ургамал амьтан гэх мэт. Эдгээр зүйлийг цаашид нэхэмжилнэ. Мөн малчдын болон орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралд яаж нөлөөлсөн талаар асуудлыг хөндөнө гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Петро Чайна Лачин Тамсаг компани орон нутагт 1.3 тэрбум төгрөгийн өртэй болов

тосны хайгуул, олборлолт явуулж байгаа Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК-ийнханд холбогдох байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх, хохирол барагдуулах тухай хэргийг шүүх хурал уржигдар Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүх танхимд болсон. Шүүх бүрэлдэхүүн нийт 10 цаг хуралдсаны эцэст Петро Чайна Дачин Тамсаг компанийн буруутайг тогтоосон байна.

Өөрөөр хэлбэл, тус компани 1.3 тэрбум төгрөг орон нутгийн захиргаанд гаргаж өгөхөөр болжээ.

Шүүхийн шийдвэрийн талаар Монголын байгаль хамгаалах иргэний хөдөлгөөнүүдийн эвсэл ТББ-ууд өчигдөр мэдээлэл хийж , энэ асуудлыг ингээд орхихгүй. Учир нь Петро Чайна Дачин Тамсаг олон байгаль орчныг хохироосон. Тухайлбал, агаар, ургамал амьтан гэх мэт. Эдгээр зүйлийг цаашид нэхэмжилнэ. Мөн малчдын болон орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралд яаж нөлөөлсөн талаар асуудлыг хөндөнө гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Петро Чайна Лачин Тамсаг компани орон нутагт 1.3 тэрбум төгрөгийн өртэй болов

тосны хайгуул, олборлолт явуулж байгаа Хятадын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК-ийнханд холбогдох байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх, хохирол барагдуулах тухай хэргийг шүүх хурал уржигдар Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүх танхимд болсон. Шүүх бүрэлдэхүүн нийт 10 цаг хуралдсаны эцэст Петро Чайна Дачин Тамсаг компанийн буруутайг тогтоосон байна.

Өөрөөр хэлбэл, тус компани 1.3 тэрбум төгрөг орон нутгийн захиргаанд гаргаж өгөхөөр болжээ.

Шүүхийн шийдвэрийн талаар Монголын байгаль хамгаалах иргэний хөдөлгөөнүүдийн эвсэл ТББ-ууд өчигдөр мэдээлэл хийж , энэ асуудлыг ингээд орхихгүй. Учир нь Петро Чайна Дачин Тамсаг олон байгаль орчныг хохироосон. Тухайлбал, агаар, ургамал амьтан гэх мэт. Эдгээр зүйлийг цаашид нэхэмжилнэ. Мөн малчдын болон орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралд яаж нөлөөлсөн талаар асуудлыг хөндөнө гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button