ХЭҮК-ынхон мөрдөн байцаах албанд ханджээ

дэргэдэх Мөрдөн байцаах албаны дарга Б.Галдаад албан бичиг хүргүүлжээ. Түүнд Монгол улсын Үндсэн хууль, холбогдох хууль тогтоомжийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэхэд дүн шинжилгээг хийжээ. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссынхны үзсэнээр Н.Энхбаярын баривчилан хорьж байгаа нь хуулийн хэд хэдэн заалтыг зөрчсөн байна.

Тодруулбал, манай улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн Хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно., гэснийг болон Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц-ийн олон заалт, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн …Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бусаар бус, хэрцгий хандаж, нэр төрлийг нь доромжилж болохгүй.

Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид, нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 14 дэх хэсгийн Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэгтэн үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно. гэснийг тус тус зөрчсөн гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХЭҮК-ынхон мөрдөн байцаах албанд ханджээ

дэргэдэх Мөрдөн байцаах албаны дарга Б.Галдаад албан бичиг хүргүүлжээ. Түүнд Монгол улсын Үндсэн хууль, холбогдох хууль тогтоомжийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэхэд дүн шинжилгээг хийжээ. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссынхны үзсэнээр Н.Энхбаярын баривчилан хорьж байгаа нь хуулийн хэд хэдэн заалтыг зөрчсөн байна.

Тодруулбал, манай улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн Хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно., гэснийг болон Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц-ийн олон заалт, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн …Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бусаар бус, хэрцгий хандаж, нэр төрлийг нь доромжилж болохгүй.

Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид, нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 14 дэх хэсгийн Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэгтэн үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно. гэснийг тус тус зөрчсөн гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХЭҮК-ынхон мөрдөн байцаах албанд ханджээ

дэргэдэх Мөрдөн байцаах албаны дарга Б.Галдаад албан бичиг хүргүүлжээ. Түүнд Монгол улсын Үндсэн хууль, холбогдох хууль тогтоомжийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэхэд дүн шинжилгээг хийжээ. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссынхны үзсэнээр Н.Энхбаярын баривчилан хорьж байгаа нь хуулийн хэд хэдэн заалтыг зөрчсөн байна.

Тодруулбал, манай улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн Хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно., гэснийг болон Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц-ийн олон заалт, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн …Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бусаар бус, хэрцгий хандаж, нэр төрлийг нь доромжилж болохгүй.

Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид, нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 14 дэх хэсгийн Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэгтэн үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно. гэснийг тус тус зөрчсөн гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button