Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй

өнөөдөр бараалхав. Ноён Рэй тус сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төслүүдээ танилцуулж мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ХБНГУ-д хийсэн айлчлалыг үр өгөөжтэй амжилттай болсонд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлэв. Мөн тэрээр Конрад Адэнауэрийн сангаас нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах талаар тодорхой ажлууд санаачлаад байгаагаа дурдлаа.

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Конрад Адэнауэрийн сан Монгол Улсад өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын жилүүдэд хамгийн их туслалцаа үзүүлсэн сангуудын нэг. Сая Берлинд болсон Монгол, Германы чуулгын талаар сонссон. Монгол, Германы харилцааг хөгжүүлэх тус арга хэмжээг хоёр улсын Ерөнхийлөгчдийн Тамгын газрын ивээлд зохион байгуулж байгаа нь хоёр улс харилцаандаа ихээхэн ач холбогдол өгч буйн илрэл юм. Мөн танай улсын шинэ Ерөнхийлөгчтэй танилцсандаа баяртай байна. Манай хоёр улсын хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд гарч байна. Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй. Харин түүнийг бэхжүүлэх нь чухал. Конрад Адэнауэрийн сантай хамтран цаашид орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, улс төрийн намуудын хуулийг шинэчлэх, улс төрийн сан байгуулах болон төрийн албаны шинэчлэлтэй холбоотой тодорхой ажлуудад хамтран ажиллах нь чухал юм гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй

өнөөдөр бараалхав. Ноён Рэй тус сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төслүүдээ танилцуулж мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ХБНГУ-д хийсэн айлчлалыг үр өгөөжтэй амжилттай болсонд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлэв. Мөн тэрээр Конрад Адэнауэрийн сангаас нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах талаар тодорхой ажлууд санаачлаад байгаагаа дурдлаа.

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Конрад Адэнауэрийн сан Монгол Улсад өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын жилүүдэд хамгийн их туслалцаа үзүүлсэн сангуудын нэг. Сая Берлинд болсон Монгол, Германы чуулгын талаар сонссон. Монгол, Германы харилцааг хөгжүүлэх тус арга хэмжээг хоёр улсын Ерөнхийлөгчдийн Тамгын газрын ивээлд зохион байгуулж байгаа нь хоёр улс харилцаандаа ихээхэн ач холбогдол өгч буйн илрэл юм. Мөн танай улсын шинэ Ерөнхийлөгчтэй танилцсандаа баяртай байна. Манай хоёр улсын хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд гарч байна. Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй. Харин түүнийг бэхжүүлэх нь чухал. Конрад Адэнауэрийн сантай хамтран цаашид орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, улс төрийн намуудын хуулийг шинэчлэх, улс төрийн сан байгуулах болон төрийн албаны шинэчлэлтэй холбоотой тодорхой ажлуудад хамтран ажиллах нь чухал юм гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй

өнөөдөр бараалхав. Ноён Рэй тус сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төслүүдээ танилцуулж мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ХБНГУ-д хийсэн айлчлалыг үр өгөөжтэй амжилттай болсонд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлэв. Мөн тэрээр Конрад Адэнауэрийн сангаас нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах талаар тодорхой ажлууд санаачлаад байгаагаа дурдлаа.

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Конрад Адэнауэрийн сан Монгол Улсад өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын жилүүдэд хамгийн их туслалцаа үзүүлсэн сангуудын нэг. Сая Берлинд болсон Монгол, Германы чуулгын талаар сонссон. Монгол, Германы харилцааг хөгжүүлэх тус арга хэмжээг хоёр улсын Ерөнхийлөгчдийн Тамгын газрын ивээлд зохион байгуулж байгаа нь хоёр улс харилцаандаа ихээхэн ач холбогдол өгч буйн илрэл юм. Мөн танай улсын шинэ Ерөнхийлөгчтэй танилцсандаа баяртай байна. Манай хоёр улсын хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд гарч байна. Ардчилсан тогтолцоог байгуулж дуусна гэж байдаггүй. Харин түүнийг бэхжүүлэх нь чухал. Конрад Адэнауэрийн сантай хамтран цаашид орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, улс төрийн намуудын хуулийг шинэчлэх, улс төрийн сан байгуулах болон төрийн албаны шинэчлэлтэй холбоотой тодорхой ажлуудад хамтран ажиллах нь чухал юм гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button