Зээлийн төлбөр төлөлтийг хойшлуулжээ

төвлөрүүлсний дараа хугацаа хэтэрсэн бусад өр, урт хугацаат зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөлтийг дөрвөн жилээр хойшлуулахаар боллоо. Энэ нь мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, үйлчилгээний үнэ тарифыг бууруулах, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх зорилготой юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button