Европын аварга шалгаруулах тэмцээний хуваарь

06.08-07.01-ний хооронд явагдах тус тэмцээний тоглолтуудын оноолт болон цагийн хуваарийг танилцуулъя.

Хэсгийн тоглолтууд.

6 сарын 8. А хэсэг. Польш – Грекийн тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 8. А хэсэг. ОХУ – Чехийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 9. В хэсэг. Голланд – Данийн тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 9. В хэсэг. Герман – Португалын тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 10. С хэсэг. Испани – Италийн тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 10. С хэсэг. Ирланд – Хорватын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 11. D хэсэг. Франц – Английн тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 11. D хэсэг. Украйн – Шведийн тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 12. А хэсэг. Грек – Чехийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 12. А хэсэг. Польш – ОХУ-н тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 13. В хэсэг. Дани – Португалын тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 13. В хэсэг. Голланд – Германы тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 14. С хэсэг. Итали – Хорватын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 14. С хэсэг. Испани – Ирландын тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 15. D хэсэг. Швед – Английн тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 15. D хэсэг. Украйн – Францын тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 16. А хэсэг. Чех – Польшийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 16. А хэсэг. Грек – ОХУ-н тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 17. В хэсэг. Голланд – Португалын тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 17. В хэсэг. Дани – Германы тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 18. С хэсэг. Испани – Хорватын тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 18. С хэсэг. Итали – Ирландын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 19. D хэсэг. Украйн – Английн тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 19. D хэсэг. Швед – Францын тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Шөвгийн 8-н тоглолтууд.

6 сарын 21. А. А1 – В2. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 22. В. В1 – А2. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 23. С. С1 – D2. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 24. D. D1 – С2. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Хагас шигшээ тоглолтууд.

6 сарын 27. Ялагч.А – Ялагч.С. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 28. Ялагч.В – Ялагч.D. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Шигшээ тоглолт.

7 сарын 01. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Европын аварга шалгаруулах тэмцээний хуваарь

06.08-07.01-ний хооронд явагдах тус тэмцээний тоглолтуудын оноолт болон цагийн хуваарийг танилцуулъя.

Хэсгийн тоглолтууд.

6 сарын 8. А хэсэг. Польш – Грекийн тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 8. А хэсэг. ОХУ – Чехийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 9. В хэсэг. Голланд – Данийн тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 9. В хэсэг. Герман – Португалын тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 10. С хэсэг. Испани – Италийн тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 10. С хэсэг. Ирланд – Хорватын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 11. D хэсэг. Франц – Английн тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 11. D хэсэг. Украйн – Шведийн тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 12. А хэсэг. Грек – Чехийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 12. А хэсэг. Польш – ОХУ-н тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 13. В хэсэг. Дани – Португалын тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 13. В хэсэг. Голланд – Германы тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 14. С хэсэг. Итали – Хорватын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 14. С хэсэг. Испани – Ирландын тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 15. D хэсэг. Швед – Английн тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 00.00/

6 сарын 15. D хэсэг. Украйн – Францын тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 16. А хэсэг. Чех – Польшийн тоглолт. Вроцлав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 16. А хэсэг. Грек – ОХУ-н тоглолт. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 17. В хэсэг. Голланд – Португалын тоглолт. Харьков хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 17. В хэсэг. Дани – Германы тоглолт. Львов хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 18. С хэсэг. Испани – Хорватын тоглолт. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 18. С хэсэг. Итали – Ирландын тоглолт. Познан хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 19. D хэсэг. Украйн – Английн тоглолт. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 19. D хэсэг. Швед – Францын тоглолт. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Шөвгийн 8-н тоглолтууд.

6 сарын 21. А. А1 – В2. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 22. В. В1 – А2. Гданск хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 23. С. С1 – D2. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 24. D. D1 – С2. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Хагас шигшээ тоглолтууд.

6 сарын 27. Ялагч.А – Ялагч.С. Донецк хот. /УБ-н цаг. 02.45/

6 сарын 28. Ялагч.В – Ялагч.D. Варшав хот. /УБ-н цаг. 02.45/

Шигшээ тоглолт.

7 сарын 01. Киев хот. /УБ-н цаг. 02.45

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button