АНУ-ын TRIMBLE компани 220 мянган долларын лабораторийг бэлэглэлээ

ганц сургалтын газар юм. Түүнчлэн дэлхий улс орон болон манай улсад энэ чиглэлээр мэргэжил боловсон хүчингийн шаардлага эрэлт ихтэй байгаа. Тиймээс энэ салбарыг хөгжүүлэхэд, шаардлага хангасан мэргэжилтэнг бэлтгэхэд сургалтын сайн орчин хэрэгтэй. Тус асуудлын хүрээнд дэлхийд геодези зурагзүйн чиглэлээр тэргүүлэх байр эзэлдэг АНУ-ын TRIMBLE компаниас Шинжлэх ухааны сургуулийн Геодезийн ангид 220 мянган долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Уул уурхайн их сургуулийн Геодези, Маркшейдерийн салбарын сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд өндөр нарийвчлалын тахеометр, тоон нивелир, хоёр долгионы GPS, боловсруулалтын хангамжуудын хамт орчин үеийн лабораторийг хамт бэлэглэсэн байна. Ийнхүү манай геодези зурагзүйн боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт хийснээр чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэгдэн гарах боломжтой болж байна. Түүнчлэн энэ төрлийн салбар хөгжихөд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм.

Акре

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын TRIMBLE компани 220 мянган долларын лабораторийг бэлэглэлээ

ганц сургалтын газар юм. Түүнчлэн дэлхий улс орон болон манай улсад энэ чиглэлээр мэргэжил боловсон хүчингийн шаардлага эрэлт ихтэй байгаа. Тиймээс энэ салбарыг хөгжүүлэхэд, шаардлага хангасан мэргэжилтэнг бэлтгэхэд сургалтын сайн орчин хэрэгтэй. Тус асуудлын хүрээнд дэлхийд геодези зурагзүйн чиглэлээр тэргүүлэх байр эзэлдэг АНУ-ын TRIMBLE компаниас Шинжлэх ухааны сургуулийн Геодезийн ангид 220 мянган долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Уул уурхайн их сургуулийн Геодези, Маркшейдерийн салбарын сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд өндөр нарийвчлалын тахеометр, тоон нивелир, хоёр долгионы GPS, боловсруулалтын хангамжуудын хамт орчин үеийн лабораторийг хамт бэлэглэсэн байна. Ийнхүү манай геодези зурагзүйн боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт хийснээр чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэгдэн гарах боломжтой болж байна. Түүнчлэн энэ төрлийн салбар хөгжихөд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм.

Акре

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button