Нийслэлийн архивын газрын ажлаа сурталчлах өдөр болж байна

Онлайн лавлагаа үйлчилгээг сурталчлан ажиллах бөгөөд архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа хөмрөг үүсгэгч 244 байгууллагын архивын баримтаас иргэдийн хүсэлтийн дагуу лавлагаа мэдээллээр үйлчилж байна. Мөн татан буугдсан байгууллагаас шилжин ирсэн хөдөлмөрийн дэвтрийг иргэдэд олгох үйлчилгээг давхар үзүүлж байгаа аж. Мөн ажлаа сурталчлах өдрийн хүрээнд тус байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд лавлагаа мэдээллээр үнэ төлбөргүй, өдөрт нь үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд ачаалал ихтэй байна.

Өнөөдөр тус архиваас иргэд ихэвчлэн ажилласан жил тодруулах, цалингийн тодорхойлолт, нотариатын лавлагаа, хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдийн бүртгэл, орон сууцны ордерын баримтуудын лавлагааны мэдээллийг авч байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нийслэлийн архивын газрын ажлаа сурталчлах өдөр болж байна

Онлайн лавлагаа үйлчилгээг сурталчлан ажиллах бөгөөд архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа хөмрөг үүсгэгч 244 байгууллагын архивын баримтаас иргэдийн хүсэлтийн дагуу лавлагаа мэдээллээр үйлчилж байна. Мөн татан буугдсан байгууллагаас шилжин ирсэн хөдөлмөрийн дэвтрийг иргэдэд олгох үйлчилгээг давхар үзүүлж байгаа аж. Мөн ажлаа сурталчлах өдрийн хүрээнд тус байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд лавлагаа мэдээллээр үнэ төлбөргүй, өдөрт нь үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд ачаалал ихтэй байна.

Өнөөдөр тус архиваас иргэд ихэвчлэн ажилласан жил тодруулах, цалингийн тодорхойлолт, нотариатын лавлагаа, хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдийн бүртгэл, орон сууцны ордерын баримтуудын лавлагааны мэдээллийг авч байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нийслэлийн архивын газрын ажлаа сурталчлах өдөр болж байна

Онлайн лавлагаа үйлчилгээг сурталчлан ажиллах бөгөөд архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа хөмрөг үүсгэгч 244 байгууллагын архивын баримтаас иргэдийн хүсэлтийн дагуу лавлагаа мэдээллээр үйлчилж байна. Мөн татан буугдсан байгууллагаас шилжин ирсэн хөдөлмөрийн дэвтрийг иргэдэд олгох үйлчилгээг давхар үзүүлж байгаа аж. Мөн ажлаа сурталчлах өдрийн хүрээнд тус байгууллагаар үйлчлүүлэхээр ирсэн өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд лавлагаа мэдээллээр үнэ төлбөргүй, өдөрт нь үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд ачаалал ихтэй байна.

Өнөөдөр тус архиваас иргэд ихэвчлэн ажилласан жил тодруулах, цалингийн тодорхойлолт, нотариатын лавлагаа, хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдийн бүртгэл, орон сууцны ордерын баримтуудын лавлагааны мэдээллийг авч байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button