Улсын хэмжээнд нийт 43087 хүүхэд шалгуулна

төвлөрүүлэн, шалгагч машинаар засч, дүн, оноог гаргадаг. Харин ирэх долдугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд шалгуулагчдын батламжийг тараах аж. Шалгуулагч шалгалтын дүн, оноог өөрийн бүртгэлийн дугаар болон нууц код ашиглан www.eec.mn вебсайт-аас үзэж болно. Улаанбаатар хотын энэ онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжийг сурч буй сургуулийн захиргаанаас томилогдсон багш, ажилтнаас хүлээн авах ёстой. Хөдөө орон нутгийн нийт шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа аймгийн Боловсрол, соёлын газрын ЭЕШ-ын зөвлөгөө-мэдээллийн ажилтнаас авна.

Улаанбаатар хотын өмнөх онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа БҮТ-ийн заасан газраас хүлээн авна. ЭЕШ-ын батламж харин хөдөө орон нутгийн шалгуулагч БСГ-ын ЭЕШ хариуцсан зөвлөгөө мэдээллийн ажилтнаас хүлээн авна. Батламж хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй. Хэрэв үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин олгодоггүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Элсэлтийн шалгалтанд улсын хэмжээнд нийт 43087 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Түүнчлэн гадаад улсад суралцахад 27 элсэгч бүртгүүлжээ.

Ч. Батцэцэг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын хэмжээнд нийт 43087 хүүхэд шалгуулна

төвлөрүүлэн, шалгагч машинаар засч, дүн, оноог гаргадаг. Харин ирэх долдугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд шалгуулагчдын батламжийг тараах аж. Шалгуулагч шалгалтын дүн, оноог өөрийн бүртгэлийн дугаар болон нууц код ашиглан www.eec.mn вебсайт-аас үзэж болно. Улаанбаатар хотын энэ онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжийг сурч буй сургуулийн захиргаанаас томилогдсон багш, ажилтнаас хүлээн авах ёстой. Хөдөө орон нутгийн нийт шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа аймгийн Боловсрол, соёлын газрын ЭЕШ-ын зөвлөгөө-мэдээллийн ажилтнаас авна.

Улаанбаатар хотын өмнөх онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа БҮТ-ийн заасан газраас хүлээн авна. ЭЕШ-ын батламж харин хөдөө орон нутгийн шалгуулагч БСГ-ын ЭЕШ хариуцсан зөвлөгөө мэдээллийн ажилтнаас хүлээн авна. Батламж хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй. Хэрэв үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин олгодоггүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Элсэлтийн шалгалтанд улсын хэмжээнд нийт 43087 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Түүнчлэн гадаад улсад суралцахад 27 элсэгч бүртгүүлжээ.

Ч. Батцэцэг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Улсын хэмжээнд нийт 43087 хүүхэд шалгуулна

төвлөрүүлэн, шалгагч машинаар засч, дүн, оноог гаргадаг. Харин ирэх долдугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд шалгуулагчдын батламжийг тараах аж. Шалгуулагч шалгалтын дүн, оноог өөрийн бүртгэлийн дугаар болон нууц код ашиглан www.eec.mn вебсайт-аас үзэж болно. Улаанбаатар хотын энэ онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжийг сурч буй сургуулийн захиргаанаас томилогдсон багш, ажилтнаас хүлээн авах ёстой. Хөдөө орон нутгийн нийт шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа аймгийн Боловсрол, соёлын газрын ЭЕШ-ын зөвлөгөө-мэдээллийн ажилтнаас авна.

Улаанбаатар хотын өмнөх онд төгссөн шалгуулагчид ЭЕШ-ын дүнгийн батламжаа БҮТ-ийн заасан газраас хүлээн авна. ЭЕШ-ын батламж харин хөдөө орон нутгийн шалгуулагч БСГ-ын ЭЕШ хариуцсан зөвлөгөө мэдээллийн ажилтнаас хүлээн авна. Батламж хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй. Хэрэв үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин олгодоггүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Элсэлтийн шалгалтанд улсын хэмжээнд нийт 43087 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Түүнчлэн гадаад улсад суралцахад 27 элсэгч бүртгүүлжээ.

Ч. Батцэцэг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button