Ганжуур Данжуурыг Крилл үсэгнээ хөрвүүллээ

өв гэгдэх Ганжуур Данжуур их хөлгөн судрыг орчин цагийн түгээмэл хэрэглээ болсон крилл бичигт хөрвүүлснээр Уншигчдад Монголын уламжлалт мэдлэг ухаан, ёс заншил, түүх.

ГАНЖУУР буюу ЗАРЛИГИЙН ОРЧУУЛГА нь хүн төрөлхтөн, юмс үзэгдлийн холбоо хамаарал болон сансар ертөнцийн зүй тогтлыг хэрхэн танин мэдэх, тухай бурхан багшийн сургаал. Харин Бурхан багшийн аман зарлиг Ганжуурыг Энэтхэгийн их мэргэд судлан шинжилж тайлбарласан томоохон бүтээл нь ДАНЖУУР буюу ШАШДАРЫН ОРЧУУЛГА бүтээл юм. Уг 2 бүтээл нь Буддын их бага арван ухааны Эрдэм Шинжилгээний онол багтсан нэвтэрхий толийн шинжтэй, утга агуулгын хувьд өргөн цар хүрээг хамарсан шинжлэх ухааны цогц мэдлэг юм.

Ганжуур Данжуур нь санскрит, түвд, монгол хятад, солонгос зэрэг дэлхийн цөөхөн улс орон өөрсдийнхөө хэл дээр буулгасан бөгөөд Монголчуудын хувьд Ганжуурыг эрт дээр үеэс түүвэрлэн орчуулж ирсэн.

Номыг крилл хэлээр хөрвүүлсэн Цогт цагийн хүрдэн соёлын төв нь Ганжуур 108 боть, Данжуур 225 боть их хөлгөн судрыг крилл бичгээр 400 боть ном болгон 2016 онд дуусгахаар төлөвлөөд байгаа юм байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ганжуур Данжуурыг Крилл үсэгнээ хөрвүүллээ

өв гэгдэх Ганжуур Данжуур их хөлгөн судрыг орчин цагийн түгээмэл хэрэглээ болсон крилл бичигт хөрвүүлснээр Уншигчдад Монголын уламжлалт мэдлэг ухаан, ёс заншил, түүх.

ГАНЖУУР буюу ЗАРЛИГИЙН ОРЧУУЛГА нь хүн төрөлхтөн, юмс үзэгдлийн холбоо хамаарал болон сансар ертөнцийн зүй тогтлыг хэрхэн танин мэдэх, тухай бурхан багшийн сургаал. Харин Бурхан багшийн аман зарлиг Ганжуурыг Энэтхэгийн их мэргэд судлан шинжилж тайлбарласан томоохон бүтээл нь ДАНЖУУР буюу ШАШДАРЫН ОРЧУУЛГА бүтээл юм. Уг 2 бүтээл нь Буддын их бага арван ухааны Эрдэм Шинжилгээний онол багтсан нэвтэрхий толийн шинжтэй, утга агуулгын хувьд өргөн цар хүрээг хамарсан шинжлэх ухааны цогц мэдлэг юм.

Ганжуур Данжуур нь санскрит, түвд, монгол хятад, солонгос зэрэг дэлхийн цөөхөн улс орон өөрсдийнхөө хэл дээр буулгасан бөгөөд Монголчуудын хувьд Ганжуурыг эрт дээр үеэс түүвэрлэн орчуулж ирсэн.

Номыг крилл хэлээр хөрвүүлсэн Цогт цагийн хүрдэн соёлын төв нь Ганжуур 108 боть, Данжуур 225 боть их хөлгөн судрыг крилл бичгээр 400 боть ном болгон 2016 онд дуусгахаар төлөвлөөд байгаа юм байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ганжуур Данжуурыг Крилл үсэгнээ хөрвүүллээ

өв гэгдэх Ганжуур Данжуур их хөлгөн судрыг орчин цагийн түгээмэл хэрэглээ болсон крилл бичигт хөрвүүлснээр Уншигчдад Монголын уламжлалт мэдлэг ухаан, ёс заншил, түүх.

ГАНЖУУР буюу ЗАРЛИГИЙН ОРЧУУЛГА нь хүн төрөлхтөн, юмс үзэгдлийн холбоо хамаарал болон сансар ертөнцийн зүй тогтлыг хэрхэн танин мэдэх, тухай бурхан багшийн сургаал. Харин Бурхан багшийн аман зарлиг Ганжуурыг Энэтхэгийн их мэргэд судлан шинжилж тайлбарласан томоохон бүтээл нь ДАНЖУУР буюу ШАШДАРЫН ОРЧУУЛГА бүтээл юм. Уг 2 бүтээл нь Буддын их бага арван ухааны Эрдэм Шинжилгээний онол багтсан нэвтэрхий толийн шинжтэй, утга агуулгын хувьд өргөн цар хүрээг хамарсан шинжлэх ухааны цогц мэдлэг юм.

Ганжуур Данжуур нь санскрит, түвд, монгол хятад, солонгос зэрэг дэлхийн цөөхөн улс орон өөрсдийнхөө хэл дээр буулгасан бөгөөд Монголчуудын хувьд Ганжуурыг эрт дээр үеэс түүвэрлэн орчуулж ирсэн.

Номыг крилл хэлээр хөрвүүлсэн Цогт цагийн хүрдэн соёлын төв нь Ганжуур 108 боть, Данжуур 225 боть их хөлгөн судрыг крилл бичгээр 400 боть ном болгон 2016 онд дуусгахаар төлөвлөөд байгаа юм байна.

Ш.Бат-Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button