С.Нарангэрэлийг бүртгэхээс татгалзаж, Н.Энхбаярын асуудлыг хойшлуулав

зөрчлийг арилгаж нэр дэвшигчдээ бүртгүүлэхээр дахин хандсан зарим нам, эвслийн нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ.

Хуралдаанаас Монголын Уламжлалын нэгдсэн намын зургаа, Эх орон намын тав, Монголын Социалдемократ намын долоо, Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын хоёр, Хөгжлийн хөтөлбөр намын тав, МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслийн нэг нэр дэвшигчийг УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчээр бүртгэхээр шийдвэрлэв.

МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн С.Нарангэрэл Нэг намын гишүүнийг нөгөө намаас, эвслийн тухайд түүнд нэгдэн орсон намуудаас өөр намын гишүүнийг нэр дэвшүүлэхийг тус тус хориглоно, түүнээс гадна нэр дэвшигч С.Нарангэрэл, Н.Санжаадорж нар төрийн албанаас болон ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн байна гэсэн холбогдох хуулийн заалтын шаардлагыг хангаагүй учир бүртгэхээс татгалзжээ.

Мөн энэхүү эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн Н.Энхбаярыг бүртгэх эсэх асуудлыг ЦЕГ, АТГ, ШШГЕГ-аас тус тус лавлагаа авсны дараа шийдвэрлэхээр хойшлуулсан аж.

Н.ЦЭЦ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

С.Нарангэрэлийг бүртгэхээс татгалзаж, Н.Энхбаярын асуудлыг хойшлуулав

зөрчлийг арилгаж нэр дэвшигчдээ бүртгүүлэхээр дахин хандсан зарим нам, эвслийн нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ.

Хуралдаанаас Монголын Уламжлалын нэгдсэн намын зургаа, Эх орон намын тав, Монголын Социалдемократ намын долоо, Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын хоёр, Хөгжлийн хөтөлбөр намын тав, МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслийн нэг нэр дэвшигчийг УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчээр бүртгэхээр шийдвэрлэв.

МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн С.Нарангэрэл Нэг намын гишүүнийг нөгөө намаас, эвслийн тухайд түүнд нэгдэн орсон намуудаас өөр намын гишүүнийг нэр дэвшүүлэхийг тус тус хориглоно, түүнээс гадна нэр дэвшигч С.Нарангэрэл, Н.Санжаадорж нар төрийн албанаас болон ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн байна гэсэн холбогдох хуулийн заалтын шаардлагыг хангаагүй учир бүртгэхээс татгалзжээ.

Мөн энэхүү эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн Н.Энхбаярыг бүртгэх эсэх асуудлыг ЦЕГ, АТГ, ШШГЕГ-аас тус тус лавлагаа авсны дараа шийдвэрлэхээр хойшлуулсан аж.

Н.ЦЭЦ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

С.Нарангэрэлийг бүртгэхээс татгалзаж, Н.Энхбаярын асуудлыг хойшлуулав

зөрчлийг арилгаж нэр дэвшигчдээ бүртгүүлэхээр дахин хандсан зарим нам, эвслийн нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх асуудлыг хэлэлцлээ.

Хуралдаанаас Монголын Уламжлалын нэгдсэн намын зургаа, Эх орон намын тав, Монголын Социалдемократ намын долоо, Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын хоёр, Хөгжлийн хөтөлбөр намын тав, МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслийн нэг нэр дэвшигчийг УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчээр бүртгэхээр шийдвэрлэв.

МАХН-МҮАН-ын Шударга ёс эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн С.Нарангэрэл Нэг намын гишүүнийг нөгөө намаас, эвслийн тухайд түүнд нэгдэн орсон намуудаас өөр намын гишүүнийг нэр дэвшүүлэхийг тус тус хориглоно, түүнээс гадна нэр дэвшигч С.Нарангэрэл, Н.Санжаадорж нар төрийн албанаас болон ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн байна гэсэн холбогдох хуулийн заалтын шаардлагыг хангаагүй учир бүртгэхээс татгалзжээ.

Мөн энэхүү эвслээс нэрийг нь дэвшүүлсэн Н.Энхбаярыг бүртгэх эсэх асуудлыг ЦЕГ, АТГ, ШШГЕГ-аас тус тус лавлагаа авсны дараа шийдвэрлэхээр хойшлуулсан аж.

Н.ЦЭЦ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button