Цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15-ныг дуустал олгоно

иргэдэд цахим үнэмлэх олгохоор болсон. Тодруулбал, улсын хэмжээнд 43 мянган иргэн шинээр цахим үнэмлэхтэй болно хэмээн УБЕГ-аас мэдээлж байна. 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 26-наас энэ оны тавдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд иргэний үнэмлэхээ хаяж, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, солиулах, шинээр авах иргэд УБЕГ-аас лавлагаа авсан.

Үүнд нь тулгуурлан бичиг баримтгүй иргэдэд зориулан эхний ээлжинд 38828 цахим үнэмлэх хэвлэн олгож эхэлжээ. Лавлагаатай иргэд оршин суугаа хороо, аймаг, сумаасаа цахим үнэмлэхээ авна. Иргэдийн цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15 гэхэд олгож дуусгахаар төлөвлөжээ. Харин энэ сарын 1-нээс хойш иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн иргэдэд цахим үнэмлэх олгохгүй гэдгийг анхаарууллаа.

Д.МЯГМАРЖАРГАЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15-ныг дуустал олгоно

иргэдэд цахим үнэмлэх олгохоор болсон. Тодруулбал, улсын хэмжээнд 43 мянган иргэн шинээр цахим үнэмлэхтэй болно хэмээн УБЕГ-аас мэдээлж байна. 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 26-наас энэ оны тавдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд иргэний үнэмлэхээ хаяж, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, солиулах, шинээр авах иргэд УБЕГ-аас лавлагаа авсан.

Үүнд нь тулгуурлан бичиг баримтгүй иргэдэд зориулан эхний ээлжинд 38828 цахим үнэмлэх хэвлэн олгож эхэлжээ. Лавлагаатай иргэд оршин суугаа хороо, аймаг, сумаасаа цахим үнэмлэхээ авна. Иргэдийн цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15 гэхэд олгож дуусгахаар төлөвлөжээ. Харин энэ сарын 1-нээс хойш иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн иргэдэд цахим үнэмлэх олгохгүй гэдгийг анхаарууллаа.

Д.МЯГМАРЖАРГАЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15-ныг дуустал олгоно

иргэдэд цахим үнэмлэх олгохоор болсон. Тодруулбал, улсын хэмжээнд 43 мянган иргэн шинээр цахим үнэмлэхтэй болно хэмээн УБЕГ-аас мэдээлж байна. 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 26-наас энэ оны тавдугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд иргэний үнэмлэхээ хаяж, үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, солиулах, шинээр авах иргэд УБЕГ-аас лавлагаа авсан.

Үүнд нь тулгуурлан бичиг баримтгүй иргэдэд зориулан эхний ээлжинд 38828 цахим үнэмлэх хэвлэн олгож эхэлжээ. Лавлагаатай иргэд оршин суугаа хороо, аймаг, сумаасаа цахим үнэмлэхээ авна. Иргэдийн цахим үнэмлэхийг энэ сарын 15 гэхэд олгож дуусгахаар төлөвлөжээ. Харин энэ сарын 1-нээс хойш иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн иргэдэд цахим үнэмлэх олгохгүй гэдгийг анхаарууллаа.

Д.МЯГМАРЖАРГАЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button