Вебсайт хэрэглэгчдийн анхааралд

холбогдуулан онол нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сонгуулийн сурталчилгааг хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах болсон талаар албан бичиг ирүүллээ.

Тус албан бичигт вебсайт хэрэглэгчтэй холбоотой хэд хэдэн заалт байгаа юм.Тухайлбал уншигчдын комент буюу сэтгэгдэлд хяналт тавих, хууль зүйн болон ёс суртахуун хэм хэмжээ зөрчсөн бол устгах, IP хаягийг нээлттэй болгох зэрэг заалтууд тусгажээ.Тиймээс эрхэм хэрэглэгч уншигч та бүхэн аливаа нийтлэл, мэдээлэлтэй холбогдуулан комент илгээхдээ ёс суртахууны хэм хэмжээ зөрчсөн, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдсан, гүтгэлэг бүхий комент сэтгэгдэл оруулахгүй байхыг анхааруулъя.

Дээрх журмыг зөрчсөн тохиолдолд ADMIN-ийн зүгээс таны сэтгэгдэлийг устгах дахин оруулахгүй байх арга хэмжээ авах болсныг мэдэгдэж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Вебсайт хэрэглэгчдийн анхааралд

холбогдуулан онол нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сонгуулийн сурталчилгааг хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах болсон талаар албан бичиг ирүүллээ.

Тус албан бичигт вебсайт хэрэглэгчтэй холбоотой хэд хэдэн заалт байгаа юм.Тухайлбал уншигчдын комент буюу сэтгэгдэлд хяналт тавих, хууль зүйн болон ёс суртахуун хэм хэмжээ зөрчсөн бол устгах, IP хаягийг нээлттэй болгох зэрэг заалтууд тусгажээ.Тиймээс эрхэм хэрэглэгч уншигч та бүхэн аливаа нийтлэл, мэдээлэлтэй холбогдуулан комент илгээхдээ ёс суртахууны хэм хэмжээ зөрчсөн, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдсан, гүтгэлэг бүхий комент сэтгэгдэл оруулахгүй байхыг анхааруулъя.

Дээрх журмыг зөрчсөн тохиолдолд ADMIN-ийн зүгээс таны сэтгэгдэлийг устгах дахин оруулахгүй байх арга хэмжээ авах болсныг мэдэгдэж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Вебсайт хэрэглэгчдийн анхааралд

холбогдуулан онол нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сонгуулийн сурталчилгааг хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах болсон талаар албан бичиг ирүүллээ.

Тус албан бичигт вебсайт хэрэглэгчтэй холбоотой хэд хэдэн заалт байгаа юм.Тухайлбал уншигчдын комент буюу сэтгэгдэлд хяналт тавих, хууль зүйн болон ёс суртахуун хэм хэмжээ зөрчсөн бол устгах, IP хаягийг нээлттэй болгох зэрэг заалтууд тусгажээ.Тиймээс эрхэм хэрэглэгч уншигч та бүхэн аливаа нийтлэл, мэдээлэлтэй холбогдуулан комент илгээхдээ ёс суртахууны хэм хэмжээ зөрчсөн, нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдсан, гүтгэлэг бүхий комент сэтгэгдэл оруулахгүй байхыг анхааруулъя.

Дээрх журмыг зөрчсөн тохиолдолд ADMIN-ийн зүгээс таны сэтгэгдэлийг устгах дахин оруулахгүй байх арга хэмжээ авах болсныг мэдэгдэж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button