МСҮТ-ийг 1403 хүүхэд төгсчээ

сарын есны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан уг арга хэмжээний явцад ЕБС, МСҮТ-үүдийн төгсөлтийн шалгалтын тогтоол, протокол, төгсөгчдийн хувийн хэрэг, журнал дахь үнэлгээг Б маягтанд тавигдсан үнэлгээ, файлд байрлуулсан мэдээллийн сантай нэг бүрчлэн тулгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна. Тус дүүргийн хэмжээнд 2011-2012 оны хичээлийн жилд суурь боловсролыг 2059, бүрэн дунд боловсролыг 1320 сурагч эзэмшиж, боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхээ гардан авчээ. Мөн МСҮТ-ийн 1403 сурагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МСҮТ-ийг 1403 хүүхэд төгсчээ

сарын есны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан уг арга хэмжээний явцад ЕБС, МСҮТ-үүдийн төгсөлтийн шалгалтын тогтоол, протокол, төгсөгчдийн хувийн хэрэг, журнал дахь үнэлгээг Б маягтанд тавигдсан үнэлгээ, файлд байрлуулсан мэдээллийн сантай нэг бүрчлэн тулгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна. Тус дүүргийн хэмжээнд 2011-2012 оны хичээлийн жилд суурь боловсролыг 2059, бүрэн дунд боловсролыг 1320 сурагч эзэмшиж, боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхээ гардан авчээ. Мөн МСҮТ-ийн 1403 сурагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

МСҮТ-ийг 1403 хүүхэд төгсчээ

сарын есны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан уг арга хэмжээний явцад ЕБС, МСҮТ-үүдийн төгсөлтийн шалгалтын тогтоол, протокол, төгсөгчдийн хувийн хэрэг, журнал дахь үнэлгээг Б маягтанд тавигдсан үнэлгээ, файлд байрлуулсан мэдээллийн сантай нэг бүрчлэн тулгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгуулсан байна. Тус дүүргийн хэмжээнд 2011-2012 оны хичээлийн жилд суурь боловсролыг 2059, бүрэн дунд боловсролыг 1320 сурагч эзэмшиж, боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхээ гардан авчээ. Мөн МСҮТ-ийн 1403 сурагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button