Олон улсын үзэсгэлэн болно

Таван өдрийн турш үргэлжлэх уг үзэсгэлэнд органик болон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ эрхлэгчдийг сурталчлах, экспортын боломжит бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Мөн бизнесийг дэмжигч бүх үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах, сүүлийн үеийн батлагдсан техник технологийг нийтэд танилцуулах аж.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын үзэсгэлэн болно

Таван өдрийн турш үргэлжлэх уг үзэсгэлэнд органик болон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ эрхлэгчдийг сурталчлах, экспортын боломжит бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Мөн бизнесийг дэмжигч бүх үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах, сүүлийн үеийн батлагдсан техник технологийг нийтэд танилцуулах аж.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын үзэсгэлэн болно

Таван өдрийн турш үргэлжлэх уг үзэсгэлэнд органик болон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ эрхлэгчдийг сурталчлах, экспортын боломжит бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Мөн бизнесийг дэмжигч бүх үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах, сүүлийн үеийн батлагдсан техник технологийг нийтэд танилцуулах аж.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button