АН-ын Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрийн 3-р дугаар

талаарх цаг үеийн мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой гэнэ. Шударга тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэхээр ажиллаж буй Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр өдөр бүр эрхэм үзэгч танд хүрэх юм байна. Тус мэдээллийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь Ардчилсан намаас УИХ-д нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг төвийг сахисан, үнэн бодит, шуурхай хүргэх. Сонгогч та АН-аас нийслэлд болон орон нутагт нэр дэвшигчдийн талаарх үнэн бодит мэдээллийг зөвхөн Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АН-ын Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрийн 3-р дугаар

талаарх цаг үеийн мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой гэнэ. Шударга тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэхээр ажиллаж буй Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр өдөр бүр эрхэм үзэгч танд хүрэх юм байна. Тус мэдээллийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь Ардчилсан намаас УИХ-д нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг төвийг сахисан, үнэн бодит, шуурхай хүргэх. Сонгогч та АН-аас нийслэлд болон орон нутагт нэр дэвшигчдийн талаарх үнэн бодит мэдээллийг зөвхөн Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АН-ын Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрийн 3-р дугаар

талаарх цаг үеийн мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой гэнэ. Шударга тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэхээр ажиллаж буй Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр өдөр бүр эрхэм үзэгч танд хүрэх юм байна. Тус мэдээллийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь Ардчилсан намаас УИХ-д нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг төвийг сахисан, үнэн бодит, шуурхай хүргэх. Сонгогч та АН-аас нийслэлд болон орон нутагт нэр дэвшигчдийн талаарх үнэн бодит мэдээллийг зөвхөн Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button