Цагдаа-Олон нийт эдгээрийн харилцаанд хүний эрхийг хэрхэн тусгах вэ ?

өнөөдөр ч мартаагүй байгаа. Цэрэг хүчний байгууллага, төрийн шийдвэр гаргагчид, тэгээд иргэд олон нийт тэр өдөр болсон шиг үйл явдлын үед хэн нь хэрхэн хандаж ажиллах ёстойд томоохон сургамж авсан юм. Иймд Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Цагдаагийн Ерөнхий Газартай хамтран нийслэл болон хөдөө орон нутгийн зуу гаруй алба хаагчдыг хамарсан сургалтыг эхлүүллээ.

Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх сэдэвт энэхүү сургалтаар олон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед хүчний байгууллагаас иргэнд ямар харилцааг үүсгэн хандах, мөн алба хаагчийн эрх басхүү яаж хөндөгдөх гээд олон талын сэдвүүдэд нэгдсэн мэдээллийг олгох юм. Өмнөх сургамжаас хархад зөвхөн иргэдийн эрх ашгийг түлхүү ярьж байсан бол нөгөө талаасаа үүргээ биелүүлж яваа цагдаагийн эрхийн тухай ярих ёстой гэдгийг дээрх сургалтын хүрээнд хоёр талаас дурдаж байлаа. Сургалт хоёр хоног үргэлжилнэ.

Т.Ариунаа

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаа-Олон нийт эдгээрийн харилцаанд хүний эрхийг хэрхэн тусгах вэ ?

өнөөдөр ч мартаагүй байгаа. Цэрэг хүчний байгууллага, төрийн шийдвэр гаргагчид, тэгээд иргэд олон нийт тэр өдөр болсон шиг үйл явдлын үед хэн нь хэрхэн хандаж ажиллах ёстойд томоохон сургамж авсан юм. Иймд Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Цагдаагийн Ерөнхий Газартай хамтран нийслэл болон хөдөө орон нутгийн зуу гаруй алба хаагчдыг хамарсан сургалтыг эхлүүллээ.

Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх сэдэвт энэхүү сургалтаар олон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед хүчний байгууллагаас иргэнд ямар харилцааг үүсгэн хандах, мөн алба хаагчийн эрх басхүү яаж хөндөгдөх гээд олон талын сэдвүүдэд нэгдсэн мэдээллийг олгох юм. Өмнөх сургамжаас хархад зөвхөн иргэдийн эрх ашгийг түлхүү ярьж байсан бол нөгөө талаасаа үүргээ биелүүлж яваа цагдаагийн эрхийн тухай ярих ёстой гэдгийг дээрх сургалтын хүрээнд хоёр талаас дурдаж байлаа. Сургалт хоёр хоног үргэлжилнэ.

Т.Ариунаа

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаа-Олон нийт эдгээрийн харилцаанд хүний эрхийг хэрхэн тусгах вэ ?

өнөөдөр ч мартаагүй байгаа. Цэрэг хүчний байгууллага, төрийн шийдвэр гаргагчид, тэгээд иргэд олон нийт тэр өдөр болсон шиг үйл явдлын үед хэн нь хэрхэн хандаж ажиллах ёстойд томоохон сургамж авсан юм. Иймд Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Цагдаагийн Ерөнхий Газартай хамтран нийслэл болон хөдөө орон нутгийн зуу гаруй алба хаагчдыг хамарсан сургалтыг эхлүүллээ.

Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх сэдэвт энэхүү сургалтаар олон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед хүчний байгууллагаас иргэнд ямар харилцааг үүсгэн хандах, мөн алба хаагчийн эрх басхүү яаж хөндөгдөх гээд олон талын сэдвүүдэд нэгдсэн мэдээллийг олгох юм. Өмнөх сургамжаас хархад зөвхөн иргэдийн эрх ашгийг түлхүү ярьж байсан бол нөгөө талаасаа үүргээ биелүүлж яваа цагдаагийн эрхийн тухай ярих ёстой гэдгийг дээрх сургалтын хүрээнд хоёр талаас дурдаж байлаа. Сургалт хоёр хоног үргэлжилнэ.

Т.Ариунаа

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button