Батаарын талаар АНУ-д мэдээлэл хийнэ

Тэгвэл манай улсаас БСШУЯ-ны Соёл урлагийн газрын дарга Б.Наранзун даргатай хэсэг эрдэмтэд АНУ-д Батаарийн асуудлаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл тус багийнхан энэ асуудлаар өнөөдөр АНУ-д мэдээлэл хийх юм байна. Тиранозаурус Батаар-ын араг ясны гарал үүслийг судлах ажлын хэсгийнхэн зургадугаар сарын 3-нд АНУ руу явсан юм. БСШУЯ-ны Соёл урлагийн бодлогын газрын дарга Б.Наранзун, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх П.Цагаан, палеонтологич эрдэмтэн Х.Цогтбаатар нар АНУ, Канадын эрдэмтэдтэй хамтран ажлын хэсэгт багтсан юм.

Э.Болоржин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Батаарын талаар АНУ-д мэдээлэл хийнэ

Тэгвэл манай улсаас БСШУЯ-ны Соёл урлагийн газрын дарга Б.Наранзун даргатай хэсэг эрдэмтэд АНУ-д Батаарийн асуудлаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл тус багийнхан энэ асуудлаар өнөөдөр АНУ-д мэдээлэл хийх юм байна. Тиранозаурус Батаар-ын араг ясны гарал үүслийг судлах ажлын хэсгийнхэн зургадугаар сарын 3-нд АНУ руу явсан юм. БСШУЯ-ны Соёл урлагийн бодлогын газрын дарга Б.Наранзун, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх П.Цагаан, палеонтологич эрдэмтэн Х.Цогтбаатар нар АНУ, Канадын эрдэмтэдтэй хамтран ажлын хэсэгт багтсан юм.

Э.Болоржин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Батаарын талаар АНУ-д мэдээлэл хийнэ

Тэгвэл манай улсаас БСШУЯ-ны Соёл урлагийн газрын дарга Б.Наранзун даргатай хэсэг эрдэмтэд АНУ-д Батаарийн асуудлаар ажиллаж байгаа. Тэгвэл тус багийнхан энэ асуудлаар өнөөдөр АНУ-д мэдээлэл хийх юм байна. Тиранозаурус Батаар-ын араг ясны гарал үүслийг судлах ажлын хэсгийнхэн зургадугаар сарын 3-нд АНУ руу явсан юм. БСШУЯ-ны Соёл урлагийн бодлогын газрын дарга Б.Наранзун, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх П.Цагаан, палеонтологич эрдэмтэн Х.Цогтбаатар нар АНУ, Канадын эрдэмтэдтэй хамтран ажлын хэсэгт багтсан юм.

Э.Болоржин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button