Дэлхийн улс орнуудын өр 190 триллион доллар болжээ

2002 онд дэлхийн нийт өр 80 гаруй триллион доллар байсан бол 2010 онд хоёр дахин нэмэгдэж, 190 триллион доллар болсон байна. Энэ өрийн хэмжээг манай гарагийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төлж дийлэхгүй. Өнөөдөр ДНБ-д харьцуулсан даяаршсан өр 300 гаруй хувьд хүрчээ. 2007 онд хямрал дэгдэхэд нийт ДНБ багассан ч өр үргэлжлэн өссөөр байсан юм. Өрийн оргил цэгүүд даяаршсан зах зээл дээр энд тэнд илэрсээр байх тусам АНУ-ын өрийн тааз дахиад дээшлэх бололтой.

АНУ-ын өр 2000 онд зургаан триллион доллар байсан бол одоо 15.2 триллион доллар хүрсэн. Нэг л өдөр хүмүүс сэрж, энэ өр хэзээ ч төлөгдөхгүй гэдгийг ухаарна.

Дэлхийн хамгийн том зах зээлийн нэг Европын холбооны өр урьдын адил даяаршсан зах зээлд нөлөөлсөөр байна. Эдгээр зах зээл нь бие биетэйгээ том банкууд, харилцан худал­даагаар холбоотой байгааг санхүүгийн хямрал харуулсан.

Үнэндээ дэлхийн сан­хүүгийн акулууд даяарш­сан өрийн асуудлыг зохих ёсоор шийдээгүй, зүгээр л банкны арга мэх хэрэглэн нам дарсан аж. Харин АНУ өрийн асуудлаа шийдэхийн тулд банкнуудын үндсэн дүрмээ түр царцааж, Холбооны нөөцийн сан /АНУ-ын Төвбанк/ руу өрөө шилжүүлсэн.

Европын холбооны таагүй асуудлууд нэмэгдэхийн хэрээр дэлхий нийт тийшээ анхаарлаа хандуулсаар байна. Тэгээд ч Грек улсын өрийг Испани зэрэг аваргуудтай харьцуулахад одой юм.

Европын холбооны ажил­гүйдлийн түвшин 10.8 хувьд хүрч, 15 жилийн оргил үед иржээ. Гэтэл Испани зэрэг оронд ажилгүйдэл 23.6 хувь болсон бөгөөд ялангуяа залуусын ажилгүйдэл 50 хувь байна. Энэ нь хөгжингүй эдийн засгийн хувьд шоконд ормоор тоо юм. Эдгээр бүтцийн асуудлыг шийдэхдээ дахин өр хуримтлуулах маягаар хийж болохгүй. Даяаршсан зах зээлд аюул учруулж байгаа асуудлууд бүгд асар том өрөөс үүдэлтэй. Гэтэл АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан, Европын Төвбанк зэрэг Төвбанкууд хямралд яг л ликвидность /ликвидность бол зах зээлд дөхүү үнээр хурдан зарагдах магадлалтай активууд/ мэт ханддаг. Энгийнээр өгүүлбэл сарын цалин буугаагүй байхад гэнэт сарын дундуур түрээсийн төлбөрөө төл гэж хүссэн мэт. Энэ тохиолдолд та орлого орж ирэхийг мэдэх тул шаардсан төлбөрийг хийнэ. Гэхдээ энэ нь өнөөдрийн даяаршсан эдийн засагт дарамт үзүүлж байгаа зүйл биш.

Одоо өрийн оргил олон тохиолдолд таазандаа тулж, цохилт өгөх магадлалтай. Энэ үед зах зээл делевереж /энэ нь зээлийн хэрэгслийн ашиглалтыг багасгах, өрийн санжхүүжилтийн хувийг бууруулна гэсэн үг/ хийхээс өөр аргагүй болно. Мөн үнэ нээх /price discoүery-биржийн чөлөөт худалдааны явцад үнийг тодруулах/ эмзэг ажиллагаа явагдана. Хэрэв Европын хямрал улам ихэсвэл нөлөө нь яг 2007 оных шиг дэлхий даяар мэдрэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэлхийн улс орнуудын өр 190 триллион доллар болжээ

2002 онд дэлхийн нийт өр 80 гаруй триллион доллар байсан бол 2010 онд хоёр дахин нэмэгдэж, 190 триллион доллар болсон байна. Энэ өрийн хэмжээг манай гарагийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төлж дийлэхгүй. Өнөөдөр ДНБ-д харьцуулсан даяаршсан өр 300 гаруй хувьд хүрчээ. 2007 онд хямрал дэгдэхэд нийт ДНБ багассан ч өр үргэлжлэн өссөөр байсан юм. Өрийн оргил цэгүүд даяаршсан зах зээл дээр энд тэнд илэрсээр байх тусам АНУ-ын өрийн тааз дахиад дээшлэх бололтой.

АНУ-ын өр 2000 онд зургаан триллион доллар байсан бол одоо 15.2 триллион доллар хүрсэн. Нэг л өдөр хүмүүс сэрж, энэ өр хэзээ ч төлөгдөхгүй гэдгийг ухаарна.

Дэлхийн хамгийн том зах зээлийн нэг Европын холбооны өр урьдын адил даяаршсан зах зээлд нөлөөлсөөр байна. Эдгээр зах зээл нь бие биетэйгээ том банкууд, харилцан худал­даагаар холбоотой байгааг санхүүгийн хямрал харуулсан.

Үнэндээ дэлхийн сан­хүүгийн акулууд даяарш­сан өрийн асуудлыг зохих ёсоор шийдээгүй, зүгээр л банкны арга мэх хэрэглэн нам дарсан аж. Харин АНУ өрийн асуудлаа шийдэхийн тулд банкнуудын үндсэн дүрмээ түр царцааж, Холбооны нөөцийн сан /АНУ-ын Төвбанк/ руу өрөө шилжүүлсэн.

Европын холбооны таагүй асуудлууд нэмэгдэхийн хэрээр дэлхий нийт тийшээ анхаарлаа хандуулсаар байна. Тэгээд ч Грек улсын өрийг Испани зэрэг аваргуудтай харьцуулахад одой юм.

Европын холбооны ажил­гүйдлийн түвшин 10.8 хувьд хүрч, 15 жилийн оргил үед иржээ. Гэтэл Испани зэрэг оронд ажилгүйдэл 23.6 хувь болсон бөгөөд ялангуяа залуусын ажилгүйдэл 50 хувь байна. Энэ нь хөгжингүй эдийн засгийн хувьд шоконд ормоор тоо юм. Эдгээр бүтцийн асуудлыг шийдэхдээ дахин өр хуримтлуулах маягаар хийж болохгүй. Даяаршсан зах зээлд аюул учруулж байгаа асуудлууд бүгд асар том өрөөс үүдэлтэй. Гэтэл АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан, Европын Төвбанк зэрэг Төвбанкууд хямралд яг л ликвидность /ликвидность бол зах зээлд дөхүү үнээр хурдан зарагдах магадлалтай активууд/ мэт ханддаг. Энгийнээр өгүүлбэл сарын цалин буугаагүй байхад гэнэт сарын дундуур түрээсийн төлбөрөө төл гэж хүссэн мэт. Энэ тохиолдолд та орлого орж ирэхийг мэдэх тул шаардсан төлбөрийг хийнэ. Гэхдээ энэ нь өнөөдрийн даяаршсан эдийн засагт дарамт үзүүлж байгаа зүйл биш.

Одоо өрийн оргил олон тохиолдолд таазандаа тулж, цохилт өгөх магадлалтай. Энэ үед зах зээл делевереж /энэ нь зээлийн хэрэгслийн ашиглалтыг багасгах, өрийн санжхүүжилтийн хувийг бууруулна гэсэн үг/ хийхээс өөр аргагүй болно. Мөн үнэ нээх /price discoүery-биржийн чөлөөт худалдааны явцад үнийг тодруулах/ эмзэг ажиллагаа явагдана. Хэрэв Европын хямрал улам ихэсвэл нөлөө нь яг 2007 оных шиг дэлхий даяар мэдрэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэлхийн улс орнуудын өр 190 триллион доллар болжээ

2002 онд дэлхийн нийт өр 80 гаруй триллион доллар байсан бол 2010 онд хоёр дахин нэмэгдэж, 190 триллион доллар болсон байна. Энэ өрийн хэмжээг манай гарагийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төлж дийлэхгүй. Өнөөдөр ДНБ-д харьцуулсан даяаршсан өр 300 гаруй хувьд хүрчээ. 2007 онд хямрал дэгдэхэд нийт ДНБ багассан ч өр үргэлжлэн өссөөр байсан юм. Өрийн оргил цэгүүд даяаршсан зах зээл дээр энд тэнд илэрсээр байх тусам АНУ-ын өрийн тааз дахиад дээшлэх бололтой.

АНУ-ын өр 2000 онд зургаан триллион доллар байсан бол одоо 15.2 триллион доллар хүрсэн. Нэг л өдөр хүмүүс сэрж, энэ өр хэзээ ч төлөгдөхгүй гэдгийг ухаарна.

Дэлхийн хамгийн том зах зээлийн нэг Европын холбооны өр урьдын адил даяаршсан зах зээлд нөлөөлсөөр байна. Эдгээр зах зээл нь бие биетэйгээ том банкууд, харилцан худал­даагаар холбоотой байгааг санхүүгийн хямрал харуулсан.

Үнэндээ дэлхийн сан­хүүгийн акулууд даяарш­сан өрийн асуудлыг зохих ёсоор шийдээгүй, зүгээр л банкны арга мэх хэрэглэн нам дарсан аж. Харин АНУ өрийн асуудлаа шийдэхийн тулд банкнуудын үндсэн дүрмээ түр царцааж, Холбооны нөөцийн сан /АНУ-ын Төвбанк/ руу өрөө шилжүүлсэн.

Европын холбооны таагүй асуудлууд нэмэгдэхийн хэрээр дэлхий нийт тийшээ анхаарлаа хандуулсаар байна. Тэгээд ч Грек улсын өрийг Испани зэрэг аваргуудтай харьцуулахад одой юм.

Европын холбооны ажил­гүйдлийн түвшин 10.8 хувьд хүрч, 15 жилийн оргил үед иржээ. Гэтэл Испани зэрэг оронд ажилгүйдэл 23.6 хувь болсон бөгөөд ялангуяа залуусын ажилгүйдэл 50 хувь байна. Энэ нь хөгжингүй эдийн засгийн хувьд шоконд ормоор тоо юм. Эдгээр бүтцийн асуудлыг шийдэхдээ дахин өр хуримтлуулах маягаар хийж болохгүй. Даяаршсан зах зээлд аюул учруулж байгаа асуудлууд бүгд асар том өрөөс үүдэлтэй. Гэтэл АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан, Европын Төвбанк зэрэг Төвбанкууд хямралд яг л ликвидность /ликвидность бол зах зээлд дөхүү үнээр хурдан зарагдах магадлалтай активууд/ мэт ханддаг. Энгийнээр өгүүлбэл сарын цалин буугаагүй байхад гэнэт сарын дундуур түрээсийн төлбөрөө төл гэж хүссэн мэт. Энэ тохиолдолд та орлого орж ирэхийг мэдэх тул шаардсан төлбөрийг хийнэ. Гэхдээ энэ нь өнөөдрийн даяаршсан эдийн засагт дарамт үзүүлж байгаа зүйл биш.

Одоо өрийн оргил олон тохиолдолд таазандаа тулж, цохилт өгөх магадлалтай. Энэ үед зах зээл делевереж /энэ нь зээлийн хэрэгслийн ашиглалтыг багасгах, өрийн санжхүүжилтийн хувийг бууруулна гэсэн үг/ хийхээс өөр аргагүй болно. Мөн үнэ нээх /price discoүery-биржийн чөлөөт худалдааны явцад үнийг тодруулах/ эмзэг ажиллагаа явагдана. Хэрэв Европын хямрал улам ихэсвэл нөлөө нь яг 2007 оных шиг дэлхий даяар мэдрэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button