Баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурлаа

баримт бичгүүдийг байгууллаа. Үүнд

1. Мөнхийн энх тайван, хамтын хөгжил цэцэглэлтийн бүс нутгийг байгуулах тухай Тунхаглал

2. ШХАБ-ын дунд хугацааны хөгжлийн стратегийн үндсэн чиглэл

3. Бүс нутгийн энх тайван, аюулгүй байдал, тогтвортой байдалд занал учруулах үйл явдлын үед авах улс төр, дипломатын арга хэмжээ болон механизмын тухай журам

4. 2013-2015 онд терроризм, салан тусгаарлах үзэл, хэт даврах үзэлтэй тэмцэх ШХАБ-ын гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

5. Терроризм, салан тусгаарлах үзэл, хэт даврах үзэлтэй тэмцэх ШХАБ-ын гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны тайлан -2011 он

6. Гамшгийн үед харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай ШХАБ-ын гишүүн орнуудын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн протокол

7. Афганистан Улсад ШХАБ-ын ажиглагчийн статус олгох тухай шийдвэр

8. Турк Улсад ШХАБ-ын яриа хэлэлцээний түншийн статус олгох тухай шийдвэр эдгээр баримт бичгүүд болно

Баримт бичгүүдэд ШХАБ-ын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүд , Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс-ын дарга Ху Жиньтао, Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч В.Путин, Казахстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаев, Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Ерөнхийлөгч А.Атамбаев, Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын Ерөнхийлөгч Э.Рахмон,Бүгд Найрамдах Узбекстан Улсын Ерөнхийлөгч И.Каримов нар гарын үсэг зурлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурлаа

баримт бичгүүдийг байгууллаа. Үүнд

1. Мөнхийн энх тайван, хамтын хөгжил цэцэглэлтийн бүс нутгийг байгуулах тухай Тунхаглал

2. ШХАБ-ын дунд хугацааны хөгжлийн стратегийн үндсэн чиглэл

3. Бүс нутгийн энх тайван, аюулгүй байдал, тогтвортой байдалд занал учруулах үйл явдлын үед авах улс төр, дипломатын арга хэмжээ болон механизмын тухай журам

4. 2013-2015 онд терроризм, салан тусгаарлах үзэл, хэт даврах үзэлтэй тэмцэх ШХАБ-ын гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

5. Терроризм, салан тусгаарлах үзэл, хэт даврах үзэлтэй тэмцэх ШХАБ-ын гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны тайлан -2011 он

6. Гамшгийн үед харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай ШХАБ-ын гишүүн орнуудын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн протокол

7. Афганистан Улсад ШХАБ-ын ажиглагчийн статус олгох тухай шийдвэр

8. Турк Улсад ШХАБ-ын яриа хэлэлцээний түншийн статус олгох тухай шийдвэр эдгээр баримт бичгүүд болно

Баримт бичгүүдэд ШХАБ-ын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүд , Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс-ын дарга Ху Жиньтао, Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч В.Путин, Казахстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаев, Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Ерөнхийлөгч А.Атамбаев, Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын Ерөнхийлөгч Э.Рахмон,Бүгд Найрамдах Узбекстан Улсын Ерөнхийлөгч И.Каримов нар гарын үсэг зурлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button