Инновацийн талаар хэлэлцэж эхэллээ

сургуулийн эрдэмтэн багш нар болон шинжлэх ухааны ажилтнууд, эдийн засагчид оролцож санал бодлоо солилцож байгаа юм.

Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын харилцаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн сан байгуулах зорилгоор дээрх уулзалтыг зохион байгуулж ажээ. Монгол Улсын хөгжилд Инновацийн талаарх бодлого чухлыг судлаачид онцолж буй юм.

Т.АМУР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Инновацийн талаар хэлэлцэж эхэллээ

сургуулийн эрдэмтэн багш нар болон шинжлэх ухааны ажилтнууд, эдийн засагчид оролцож санал бодлоо солилцож байгаа юм.

Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын харилцаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн сан байгуулах зорилгоор дээрх уулзалтыг зохион байгуулж ажээ. Монгол Улсын хөгжилд Инновацийн талаарх бодлого чухлыг судлаачид онцолж буй юм.

Т.АМУР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button