Алтжин бөмбөгөрөөс Жигжидийн автобус авна

багтаамжийн автобус үйлчлэх бөгөөд Бөмбөгөрийн дэргэдэх Алтжин худалдааны төвийн авто зогсоолоос явах юм. Харин Өвөр гүнт, Майхан толгой, Яргайт чиглэлүүдэд бага багтаамжийн автобус үйлчлэх бөгөөд Долоон буудлаас явна. Зуслангийн чиглэлд их багтаамжийн автобусны үнэ том хүн 500 төгрөг, хүүхэд 200 төгрөг, бага багтаамжийн автобус том хүн 600 төгрөг, хүүхэд 200 төгрөгөөр үйлчилнэ.

Өчигдрөөс Шарга морьт, Санзай, Шадивлангийн чиглэлүүдийн автобусны тоог нэмэгдүүлжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алтжин бөмбөгөрөөс Жигжидийн автобус авна

багтаамжийн автобус үйлчлэх бөгөөд Бөмбөгөрийн дэргэдэх Алтжин худалдааны төвийн авто зогсоолоос явах юм. Харин Өвөр гүнт, Майхан толгой, Яргайт чиглэлүүдэд бага багтаамжийн автобус үйлчлэх бөгөөд Долоон буудлаас явна. Зуслангийн чиглэлд их багтаамжийн автобусны үнэ том хүн 500 төгрөг, хүүхэд 200 төгрөг, бага багтаамжийн автобус том хүн 600 төгрөг, хүүхэд 200 төгрөгөөр үйлчилнэ.

Өчигдрөөс Шарга морьт, Санзай, Шадивлангийн чиглэлүүдийн автобусны тоог нэмэгдүүлжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button