60 тэрбум төгрөгийг олгожээ

82786 иргэн авах хүсэлт гаргасан бол 41 мянга орчим иргэн хувьцаа хэлбэрээр хүртэх шийдвэр гаргажээ. Хүний хөгжил сангаас иргэн бүрт 21 мянган төгрөгийг олгосноор иргэдийг ажил хийх сонирхолгүй бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургаж байна гэсэн шүүмжлэлд өртсөн хэдий ч ажилгүй өрхийн орлогогүй иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэр болж байгаа билээ.

Мөн хүний хөгжил сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан, хүүхдэд олгож байгаа 330 мянган төгрөгийг аймгийн хэмжээнд 14647 иргэнд 4,8 тэрбум төгрөгийг, 5825 оюутанд 3 тэрбум орчим төгрөгийг тус тус олгоод байна.

Б.Тогтох

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 тэрбум төгрөгийг олгожээ

82786 иргэн авах хүсэлт гаргасан бол 41 мянга орчим иргэн хувьцаа хэлбэрээр хүртэх шийдвэр гаргажээ. Хүний хөгжил сангаас иргэн бүрт 21 мянган төгрөгийг олгосноор иргэдийг ажил хийх сонирхолгүй бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургаж байна гэсэн шүүмжлэлд өртсөн хэдий ч ажилгүй өрхийн орлогогүй иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэр болж байгаа билээ.

Мөн хүний хөгжил сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан, хүүхдэд олгож байгаа 330 мянган төгрөгийг аймгийн хэмжээнд 14647 иргэнд 4,8 тэрбум төгрөгийг, 5825 оюутанд 3 тэрбум орчим төгрөгийг тус тус олгоод байна.

Б.Тогтох

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button