Ядуурал буурахгүй бол хүүхдийн хөдөлмөр зогсохгүй

Хүний эрх ба нийгмийн тэгш байдал, хүүхдийн хөдөлмөрийг устгая уриатай тэмдэглэх юм.

2016 он гэхэд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг бүрэн устгах дэлхий нийтийн зоририлгыг хангахэд энэ ажил чиглэгдэж байна. Энэ сарын 12-ны өдөрийн үйл ажиллагааг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хүүхдийн төлөө газар, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ байгууллага хамтран зохиож байна. Тэдний дэвшүүлж буй гарц санаа нь өрхийн амжиргааг дээшлүүлж, ядуурлийг бууруулвал хүүхдийн хөдөлмөр дагаад буурна гэж үзэж байгаа юм. Ямар чхүүхэд сайн дураараа ажил хөдөлмөр эрхлэдэггүй. Ар гэрийн гачигдлаас болж хөдөлмөр эрхлэх нь цөөнгүй байдаг байна.

Дэлхий нийтийн хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг өдрөөр манай улс аймаг, нийслэлийн хэмжээний өргөн хүрээнд тэмдэглэх юм байна. Тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд Ататуркийн нэрэмжит нийслэлийн 5 дугаар сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайд хөдөлмөр хрэхлэдэг хүүхдүүд хоорондоо хөл бөмбөгөөр өрсөлдөх юм. Хүүхдийг хөдөлмөрөөс нь чөлөөлөх нэг арга бол тоглоом наадамд хандуулах юм байна.

Л.Тамир

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ядуурал буурахгүй бол хүүхдийн хөдөлмөр зогсохгүй

Хүний эрх ба нийгмийн тэгш байдал, хүүхдийн хөдөлмөрийг устгая уриатай тэмдэглэх юм.

2016 он гэхэд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг бүрэн устгах дэлхий нийтийн зоририлгыг хангахэд энэ ажил чиглэгдэж байна. Энэ сарын 12-ны өдөрийн үйл ажиллагааг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хүүхдийн төлөө газар, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ байгууллага хамтран зохиож байна. Тэдний дэвшүүлж буй гарц санаа нь өрхийн амжиргааг дээшлүүлж, ядуурлийг бууруулвал хүүхдийн хөдөлмөр дагаад буурна гэж үзэж байгаа юм. Ямар чхүүхэд сайн дураараа ажил хөдөлмөр эрхлэдэггүй. Ар гэрийн гачигдлаас болж хөдөлмөр эрхлэх нь цөөнгүй байдаг байна.

Дэлхий нийтийн хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг өдрөөр манай улс аймаг, нийслэлийн хэмжээний өргөн хүрээнд тэмдэглэх юм байна. Тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд Ататуркийн нэрэмжит нийслэлийн 5 дугаар сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайд хөдөлмөр хрэхлэдэг хүүхдүүд хоорондоо хөл бөмбөгөөр өрсөлдөх юм. Хүүхдийг хөдөлмөрөөс нь чөлөөлөх нэг арга бол тоглоом наадамд хандуулах юм байна.

Л.Тамир

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button