Монгол Улсад 71330 хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг

тэмдэглэж байна.

Энэ жилийн хувьд Хүний эрх ба нийгмийн тэгш байдал, Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгаяуриан дор тэмдэглэх гэж байна. Үндэсний статистикийн хорооноос 2007 онд хийсэн судалгаагаар Монгол Улсад 71330 хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн дүн гарчээ. Эдгээрийн 88.9 хувь нь ХАА-н салбарт, 90 хувь нь өрхийн бизнест цалин хөлсгүй ажиллаж байгаа нь тогтоогджээ. Энэ талаар Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Хүүхдийн төлөө газраас мэдээлэл хийсэн юм.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсад 71330 хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг

тэмдэглэж байна.

Энэ жилийн хувьд Хүний эрх ба нийгмийн тэгш байдал, Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгаяуриан дор тэмдэглэх гэж байна. Үндэсний статистикийн хорооноос 2007 онд хийсэн судалгаагаар Монгол Улсад 71330 хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн дүн гарчээ. Эдгээрийн 88.9 хувь нь ХАА-н салбарт, 90 хувь нь өрхийн бизнест цалин хөлсгүй ажиллаж байгаа нь тогтоогджээ. Энэ талаар Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Хүүхдийн төлөө газраас мэдээлэл хийсэн юм.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button