Багануурын хорих ангид шалгалт хийжээ

Шалгалтаар тус хорих ангид ял эдэлж буй хүмүүсийн Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөө нь хангагдаж байгаа эсэх, ялтны байрны ахуй нөхцөл, эргэлт, уулзалтын байр, эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж, хүнсний хангамж, хорих байгууллагын ажилтнуудын зан харилцаа, ялтны хувийн хэргийн бүртгэлийн байдал зэрэг нь хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйтай танилцсан аж.

Улмаар эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүсийн хуульд заасан эрхийг баталгаатай хангуулах талаар холбогдох албан тушаалтанд шаардлага, зөвлөмж хүргүүлж, тодорхой арга хэмжээ авахуулахыг зорьжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Багануурын хорих ангид шалгалт хийжээ

Шалгалтаар тус хорих ангид ял эдэлж буй хүмүүсийн Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөө нь хангагдаж байгаа эсэх, ялтны байрны ахуй нөхцөл, эргэлт, уулзалтын байр, эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж, хүнсний хангамж, хорих байгууллагын ажилтнуудын зан харилцаа, ялтны хувийн хэргийн бүртгэлийн байдал зэрэг нь хүний эрхийн үндсэн зарчимд хэрхэн нийцэж буйтай танилцсан аж.

Улмаар эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүсийн хуульд заасан эрхийг баталгаатай хангуулах талаар холбогдох албан тушаалтанд шаардлага, зөвлөмж хүргүүлж, тодорхой арга хэмжээ авахуулахыг зорьжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button