Сонгууль далимдуулж хууль зөрчвөл тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгоно

явуулах тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгохоор болжээ.

Учир нь сурталчилгаа эхэлснээс хойш айл өрхүү­дээр сонгуульд нэр дэвшигчийн сурталчилгаа болгон хувьцааны данс үнэ төлбөргүй нээж эхэлсэн тухай мэдээлэл ирсэн аж. Тиймээс дээрх мэдээллийн дагуух мэдэгдэлд Сонгуулийн тухай хуулийн 37.15-д сонгогчдод мөнгө, эд бараа төлбөргүй тараах, хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээг төлбөргүйгээр болон хөн­гөлөлттэй үзүүлэхийг хориг­лоно гэж заасан байдаг.

Иймд холбогдох хууль, журмын заалт зөрчин данс нээх болон бусад аливаа үйл ажиллагаагаа сонгуулийн сур­талчилгаанд зориулан явуулах­гүй байхыг нийт брокер, дилер, хөрөнгө оруу­лалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудад анхааруулж байна. Хорооноос мэдээллийн дагуу хяналт шалгалт хийж, хууль, журам зөрчсөн нь тогтоогдвол тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээг авах болно гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгууль далимдуулж хууль зөрчвөл тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгоно

явуулах тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгохоор болжээ.

Учир нь сурталчилгаа эхэлснээс хойш айл өрхүү­дээр сонгуульд нэр дэвшигчийн сурталчилгаа болгон хувьцааны данс үнэ төлбөргүй нээж эхэлсэн тухай мэдээлэл ирсэн аж. Тиймээс дээрх мэдээллийн дагуух мэдэгдэлд Сонгуулийн тухай хуулийн 37.15-д сонгогчдод мөнгө, эд бараа төлбөргүй тараах, хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээг төлбөргүйгээр болон хөн­гөлөлттэй үзүүлэхийг хориг­лоно гэж заасан байдаг.

Иймд холбогдох хууль, журмын заалт зөрчин данс нээх болон бусад аливаа үйл ажиллагаагаа сонгуулийн сур­талчилгаанд зориулан явуулах­гүй байхыг нийт брокер, дилер, хөрөнгө оруу­лалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудад анхааруулж байна. Хорооноос мэдээллийн дагуу хяналт шалгалт хийж, хууль, журам зөрчсөн нь тогтоогдвол тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээг авах болно гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button