Зоогийн газарт нэн тулгамдсан асуудал нь хүнсний аюулгүй байдал юм

Зочид буудал зоогийн газарт шаардагдах чухал зүйлсийн хувьд үйлчилгээг сайжруулах, тухайн газруудын үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн, бараа материалд анхаарах, тэдгээрийг боловсруулж байгаа боловсон хүчний хангамж юм. Энэ удаагийн үзэсгэлэнгээр дээрх асуудлыг нэг дороос цогцлоох иргэдэд таниулах зорилго чиглэлтэй.

Өнөөдрийн байдлаар Зочид буудал зоогийн газрын тухайд хөгжлийн шинэ шат руугаа орж байна. Дэлхий улс оронд бусад үйлчилгээгээр танигдах боломжтой бөгөөд зөвхөн уул уурхайгаар танигдахаас гадна хөгжлийн илрэл болж манай улсад дэлхий томоохон зочид буудлууд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас харж болно хэмээн үзэсгэлэнг зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж байгаа юм.

Харин Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 375 аж ахуй нэгжийн гол асуудал нь хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, мөн хэрэглэгдэж байгаа цагаан хэрэглэлүүд, ажилчдын боловсролын хангамжийн асуудал дутмаг байна гэнэ. Тиймээс дээрх асуудлууд дээр анхаарч цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ тодорхойлох үүднээс зохион байгуулж байгаа юм байна.

Акре

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зоогийн газарт нэн тулгамдсан асуудал нь хүнсний аюулгүй байдал юм

Зочид буудал зоогийн газарт шаардагдах чухал зүйлсийн хувьд үйлчилгээг сайжруулах, тухайн газруудын үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн, бараа материалд анхаарах, тэдгээрийг боловсруулж байгаа боловсон хүчний хангамж юм. Энэ удаагийн үзэсгэлэнгээр дээрх асуудлыг нэг дороос цогцлоох иргэдэд таниулах зорилго чиглэлтэй.

Өнөөдрийн байдлаар Зочид буудал зоогийн газрын тухайд хөгжлийн шинэ шат руугаа орж байна. Дэлхий улс оронд бусад үйлчилгээгээр танигдах боломжтой бөгөөд зөвхөн уул уурхайгаар танигдахаас гадна хөгжлийн илрэл болж манай улсад дэлхий томоохон зочид буудлууд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас харж болно хэмээн үзэсгэлэнг зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж байгаа юм.

Харин Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 375 аж ахуй нэгжийн гол асуудал нь хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, мөн хэрэглэгдэж байгаа цагаан хэрэглэлүүд, ажилчдын боловсролын хангамжийн асуудал дутмаг байна гэнэ. Тиймээс дээрх асуудлууд дээр анхаарч цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ тодорхойлох үүднээс зохион байгуулж байгаа юм байна.

Акре

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button