Та экологийн боловсролын талаар мэдлэгтэй юу?

хэрэгжүүлэхэд мэдлэг дутмаг байдаг нь үнэн. Иймд Бүх нийтийн экологийн боловсрол хэмээх ойлголтын талаар зайлшгүй мэддэг байх шаардлага урган гарч байгаа юм. Дээрх ойлголтын хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн экологийн боловсрол-ыг нийгэмд суурьшуулах ажил хийгдэж эхэлсэн. Энэ сэдвийн хүрээнд яг одоо мэргэжлийн байгууллагууд онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулж байна. Хурлыг БОАЖЯ, МУИС, БСААХ ТББ -ууд хамтран зохион байгуулж холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд оролцлоо.

Хэрвээ Бүх нийтийн тогтвортой хөгжлийн экологийн боловсрол хөтөлбөр амжилттай батлагдаж хэрэгжих боломж бүрдвэл экологийн талаар мэдлэг, түүний тухай боловсролыг нийгмийг бүрдүүлэгч хүн амд бага наснаас нь эхлэн олгох юм. Ингэснээр байгаль орчноо хайрлан хамгаалах тухай бүрэн төлөвшилтэй иргэн хүнийг бэлдэж болно гэдгийг мэргэжилтнүүд онцолж байна.

Т.Ариунаа

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Та экологийн боловсролын талаар мэдлэгтэй юу?

хэрэгжүүлэхэд мэдлэг дутмаг байдаг нь үнэн. Иймд Бүх нийтийн экологийн боловсрол хэмээх ойлголтын талаар зайлшгүй мэддэг байх шаардлага урган гарч байгаа юм. Дээрх ойлголтын хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн экологийн боловсрол-ыг нийгэмд суурьшуулах ажил хийгдэж эхэлсэн. Энэ сэдвийн хүрээнд яг одоо мэргэжлийн байгууллагууд онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулж байна. Хурлыг БОАЖЯ, МУИС, БСААХ ТББ -ууд хамтран зохион байгуулж холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд оролцлоо.

Хэрвээ Бүх нийтийн тогтвортой хөгжлийн экологийн боловсрол хөтөлбөр амжилттай батлагдаж хэрэгжих боломж бүрдвэл экологийн талаар мэдлэг, түүний тухай боловсролыг нийгмийг бүрдүүлэгч хүн амд бага наснаас нь эхлэн олгох юм. Ингэснээр байгаль орчноо хайрлан хамгаалах тухай бүрэн төлөвшилтэй иргэн хүнийг бэлдэж болно гэдгийг мэргэжилтнүүд онцолж байна.

Т.Ариунаа

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button