Хэсгийн хорооны гишүүн тэмдэглэл хийх эрхийг эдэлнэ

газрын 1999 оны 167 дугаар тогтоолын дагуу сонгуульд саналаа өгсөн иргэний бүртгэлийн хуудсыг загвар, тодорхойлолт бүхий иргэний үнэмлэхний баруун дээд буланд нь үдэж, тэмдэглэхээр болжээ. Мөн хэсгийн хорооны хариуцсан гишүүн санал хураах байранд өөрийн биеэр ирж, саналаа өгсөн сонгогчдын иргэний үнэмлэхэнд тэмдэглэл хийх юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэсгийн хорооны гишүүн тэмдэглэл хийх эрхийг эдэлнэ

газрын 1999 оны 167 дугаар тогтоолын дагуу сонгуульд саналаа өгсөн иргэний бүртгэлийн хуудсыг загвар, тодорхойлолт бүхий иргэний үнэмлэхний баруун дээд буланд нь үдэж, тэмдэглэхээр болжээ. Мөн хэсгийн хорооны хариуцсан гишүүн санал хураах байранд өөрийн биеэр ирж, саналаа өгсөн сонгогчдын иргэний үнэмлэхэнд тэмдэглэл хийх юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button