Сонгуулийн үйл ажиллагааг интернетээр шууд үзнэ

асуудлуудын талаар хэлэлцжээ.

НИТХ-ын Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааны уриалга, ухуулах болон зурагт хуудас, зарлал, самбарыг гудамж, талбай болон олон нийтийн газарт байрлуулах байршилыг нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн эрх тэгш байдлыг хангах зарчмыг баримтлан тухайн дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид тогтоох аж. Одоогоор Хан-Уул дүүрэг 113, Сонгинохайрхан 1380, Сүхбаатар 336, Баянгол 460 байршилд нэр дэвшигчид сурталчилгаагаа байршуулах боломжтой гэж тогтоосон байна.

Хоёр сонгууль давхцаж буй энэ удаагийн сонгуулийн саналыг анх удаагаа автомат системээр тоолох агаад санал авах байруудыг камержуулах юм. Энэ ажлыг хариуцаж буй Нийслэлийн Мэдээлэллийн технологийн газрын өгсөн мэдээллээр нийт санал авах 360 хэсгийн хороог камержуулахаас 110 хэсгийн хорооны камерийг интернетэд холбох, 250 хэсгийн хороонд санал авах байрны гадна дэлгэц байрлуулах, олон нийтийн эзэмшлийн талбайд буй томоохон дэлгэцээр дамжуулах гэсэн гурван шийдлээр иргэдэд сонгуулийн санал хураах явцыг хүргэхээр ажиллаж байгаа гэв.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгуулийн үйл ажиллагааг интернетээр шууд үзнэ

асуудлуудын талаар хэлэлцжээ.

НИТХ-ын Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааны уриалга, ухуулах болон зурагт хуудас, зарлал, самбарыг гудамж, талбай болон олон нийтийн газарт байрлуулах байршилыг нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн эрх тэгш байдлыг хангах зарчмыг баримтлан тухайн дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид тогтоох аж. Одоогоор Хан-Уул дүүрэг 113, Сонгинохайрхан 1380, Сүхбаатар 336, Баянгол 460 байршилд нэр дэвшигчид сурталчилгаагаа байршуулах боломжтой гэж тогтоосон байна.

Хоёр сонгууль давхцаж буй энэ удаагийн сонгуулийн саналыг анх удаагаа автомат системээр тоолох агаад санал авах байруудыг камержуулах юм. Энэ ажлыг хариуцаж буй Нийслэлийн Мэдээлэллийн технологийн газрын өгсөн мэдээллээр нийт санал авах 360 хэсгийн хороог камержуулахаас 110 хэсгийн хорооны камерийг интернетэд холбох, 250 хэсгийн хороонд санал авах байрны гадна дэлгэц байрлуулах, олон нийтийн эзэмшлийн талбайд буй томоохон дэлгэцээр дамжуулах гэсэн гурван шийдлээр иргэдэд сонгуулийн санал хураах явцыг хүргэхээр ажиллаж байгаа гэв.

Л.Тамир

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button