Нобелийн шагналын хэмжээ багасчээ

Сангийн удирдлагын өгүүлснээр энэхүү арга хэмжээ нь алс хэтдээ байгууллагын хөрөнгийг багасахаас зайлсхийхэд туслах гэнэ. Сүүлийн жилүүдэд сангийн хөрөнгө ашиглалтаас олж буй орлого мөнгөн шагнал, шагнал гардуулах ёслолын зардал болон бүтцийн аппаратыг цалинжуулахад ч хүрэлцэхгүй байгаа аж.

Тиймээс сангийн зардлыг идэвхжүүлэхийн тулд шагналын хэмжээг хасахаас гадна хэмнэлтийн олон арга хэмжээ авахаар болжээ. Дашрамд дуулгахад 1900 онд байгуулагдсан Альфред Нобелийн нэрэмжит сангийн анхны хөрөнгө нь 31 сая швед крон байсан гэнэ. Шагналтнуудын мөнгөн шагналыг үнэт цаас арилжаалсан хувиас олгодог аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нобелийн шагналын хэмжээ багасчээ

Сангийн удирдлагын өгүүлснээр энэхүү арга хэмжээ нь алс хэтдээ байгууллагын хөрөнгийг багасахаас зайлсхийхэд туслах гэнэ. Сүүлийн жилүүдэд сангийн хөрөнгө ашиглалтаас олж буй орлого мөнгөн шагнал, шагнал гардуулах ёслолын зардал болон бүтцийн аппаратыг цалинжуулахад ч хүрэлцэхгүй байгаа аж.

Тиймээс сангийн зардлыг идэвхжүүлэхийн тулд шагналын хэмжээг хасахаас гадна хэмнэлтийн олон арга хэмжээ авахаар болжээ. Дашрамд дуулгахад 1900 онд байгуулагдсан Альфред Нобелийн нэрэмжит сангийн анхны хөрөнгө нь 31 сая швед крон байсан гэнэ. Шагналтнуудын мөнгөн шагналыг үнэт цаас арилжаалсан хувиас олгодог аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button