Засгийн газар бодлогоо өөрчлөхгүй бол махны үнэ өснө гэв

Стандарт мах ХХК-иас мэ­дээллээ.

Учир нь махны үнийн өсөлтөөс сэргийлэх ганц арга нь мах нөөц­лөх ажил. Энэ нь эрсдэлийг дахин бий болгоно гэж тэд үзэж байгаа аж.

Засгийн газраас махны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор улсын төсөвт 87 тэрбум төгрөг суул­­­га­сан нь сайшаалтай ч энэ мөн­гөөр мах нөөцлөөд үнийг тогт­­­воржуулна гэдэг нь худлаа. Өн­­гөрсөн жил улсын нөөцийн 16 мянган тонн махыг 3700 төг­рө­гөөр борлуулсан. Гэвч махны жи­жиг­лэнгийн ху­далдаа 10 мянган төг­рөгт хүрсэн.

Монголын Махны холбооны Хя­налтын зөвлөлийн дарга Р.Ууган­­баатарын энэ асуудлаар Улсын нөө­цөд байгаа 16 мянган тонн мах нь нийт хэрэглээний зургаан ху­вийг эзэлж байгаа ч дорвитой үр нөлөө үзүүлээгүй. Энэ жил нэг кг махыг 5000 мянган төгрөгөөр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс худалдан авахад улсын төсвийн 87 тэрбум төг­­рөгөөр мөн л нийт хэрэглээний зургаа орчим хувийг бүрдүүлэх бо­ломж­той. Тиймээс ирэх жил мөн л махны үнэ тэнгэрт хадах нь гэв.

Тэдний мэдэгдэж байгаагаар мах­­ны үнэ өсч буй хамгийн гол шалтгаан нь жижиглэнгийн ху­далдаанд хяналт байхгүйтэй хол­боотой аж.

Махны бөөний худал­даанд хэдхэн удаа интервеци хий­­­­хэд 16 мянган тонн нөөцөлсөн ма­хаа ашиглавал илүү үр дүнд хүрч болно. Хувийн хэвшлийн хийж чадах мах нөөцлөх ажилд төр оролцох нь буруу тогтолцоо аж.

Мөн Жижиглэнгийн худал­даанд мэргэжлийн аж ахуйн нэгжүү­­­дийн оролцоо тэр бүр байдаг­гүй. Энэ нь өрсөлдөөнийг бий бол­гох стандартыг тогтооход сөргөөр нөлөөлж байна.

Тиймээс махны шинэ зах зээлийг хөгжүүлэхэд бод­логын дэмжлэг үзүүлэх, мал бор­дох цэгийг олноор байгуулж, мах­ны нийлүүлэлт ба­гасах үеийн махны хангамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэв.

Махны холбооноос ийнхүү мэ­­­­дэгдэл гаргасан нь нэг та­лаа­саа мах­ны үнийг тогт­вор­жуу­лах санал оруулж байгаа хэдий ч Засгийн газар, Монголбанктай бай­гуулсан гол нэрийн барааны үнийг тогт­­воржуулах гэрээний дагуу нефть импортлогчид Монгол­банк­наас ба­га хүүтэй зээл авсан.

Энэхүү гэрээнд мах, махан бү­тээгдэхүүний үнэ орсон учраас төр засгаас Мөнгөө бидэнд өгчих өө гэсэн санаа шургуулж байгаа ажиглагдсан.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газар бодлогоо өөрчлөхгүй бол махны үнэ өснө гэв

Стандарт мах ХХК-иас мэ­дээллээ.

Учир нь махны үнийн өсөлтөөс сэргийлэх ганц арга нь мах нөөц­лөх ажил. Энэ нь эрсдэлийг дахин бий болгоно гэж тэд үзэж байгаа аж.

Засгийн газраас махны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор улсын төсөвт 87 тэрбум төгрөг суул­­­га­сан нь сайшаалтай ч энэ мөн­гөөр мах нөөцлөөд үнийг тогт­­­воржуулна гэдэг нь худлаа. Өн­­гөрсөн жил улсын нөөцийн 16 мянган тонн махыг 3700 төг­рө­гөөр борлуулсан. Гэвч махны жи­жиг­лэнгийн ху­далдаа 10 мянган төг­рөгт хүрсэн.

Монголын Махны холбооны Хя­налтын зөвлөлийн дарга Р.Ууган­­баатарын энэ асуудлаар Улсын нөө­цөд байгаа 16 мянган тонн мах нь нийт хэрэглээний зургаан ху­вийг эзэлж байгаа ч дорвитой үр нөлөө үзүүлээгүй. Энэ жил нэг кг махыг 5000 мянган төгрөгөөр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс худалдан авахад улсын төсвийн 87 тэрбум төг­­рөгөөр мөн л нийт хэрэглээний зургаа орчим хувийг бүрдүүлэх бо­ломж­той. Тиймээс ирэх жил мөн л махны үнэ тэнгэрт хадах нь гэв.

Тэдний мэдэгдэж байгаагаар мах­­ны үнэ өсч буй хамгийн гол шалтгаан нь жижиглэнгийн ху­далдаанд хяналт байхгүйтэй хол­боотой аж.

Махны бөөний худал­даанд хэдхэн удаа интервеци хий­­­­хэд 16 мянган тонн нөөцөлсөн ма­хаа ашиглавал илүү үр дүнд хүрч болно. Хувийн хэвшлийн хийж чадах мах нөөцлөх ажилд төр оролцох нь буруу тогтолцоо аж.

Мөн Жижиглэнгийн худал­даанд мэргэжлийн аж ахуйн нэгжүү­­­дийн оролцоо тэр бүр байдаг­гүй. Энэ нь өрсөлдөөнийг бий бол­гох стандартыг тогтооход сөргөөр нөлөөлж байна.

Тиймээс махны шинэ зах зээлийг хөгжүүлэхэд бод­логын дэмжлэг үзүүлэх, мал бор­дох цэгийг олноор байгуулж, мах­ны нийлүүлэлт ба­гасах үеийн махны хангамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэв.

Махны холбооноос ийнхүү мэ­­­­дэгдэл гаргасан нь нэг та­лаа­саа мах­ны үнийг тогт­вор­жуу­лах санал оруулж байгаа хэдий ч Засгийн газар, Монголбанктай бай­гуулсан гол нэрийн барааны үнийг тогт­­воржуулах гэрээний дагуу нефть импортлогчид Монгол­банк­наас ба­га хүүтэй зээл авсан.

Энэхүү гэрээнд мах, махан бү­тээгдэхүүний үнэ орсон учраас төр засгаас Мөнгөө бидэнд өгчих өө гэсэн санаа шургуулж байгаа ажиглагдсан.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Засгийн газар бодлогоо өөрчлөхгүй бол махны үнэ өснө гэв

Стандарт мах ХХК-иас мэ­дээллээ.

Учир нь махны үнийн өсөлтөөс сэргийлэх ганц арга нь мах нөөц­лөх ажил. Энэ нь эрсдэлийг дахин бий болгоно гэж тэд үзэж байгаа аж.

Засгийн газраас махны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор улсын төсөвт 87 тэрбум төгрөг суул­­­га­сан нь сайшаалтай ч энэ мөн­гөөр мах нөөцлөөд үнийг тогт­­­воржуулна гэдэг нь худлаа. Өн­­гөрсөн жил улсын нөөцийн 16 мянган тонн махыг 3700 төг­рө­гөөр борлуулсан. Гэвч махны жи­жиг­лэнгийн ху­далдаа 10 мянган төг­рөгт хүрсэн.

Монголын Махны холбооны Хя­налтын зөвлөлийн дарга Р.Ууган­­баатарын энэ асуудлаар Улсын нөө­цөд байгаа 16 мянган тонн мах нь нийт хэрэглээний зургаан ху­вийг эзэлж байгаа ч дорвитой үр нөлөө үзүүлээгүй. Энэ жил нэг кг махыг 5000 мянган төгрөгөөр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс худалдан авахад улсын төсвийн 87 тэрбум төг­­рөгөөр мөн л нийт хэрэглээний зургаа орчим хувийг бүрдүүлэх бо­ломж­той. Тиймээс ирэх жил мөн л махны үнэ тэнгэрт хадах нь гэв.

Тэдний мэдэгдэж байгаагаар мах­­ны үнэ өсч буй хамгийн гол шалтгаан нь жижиглэнгийн ху­далдаанд хяналт байхгүйтэй хол­боотой аж.

Махны бөөний худал­даанд хэдхэн удаа интервеци хий­­­­хэд 16 мянган тонн нөөцөлсөн ма­хаа ашиглавал илүү үр дүнд хүрч болно. Хувийн хэвшлийн хийж чадах мах нөөцлөх ажилд төр оролцох нь буруу тогтолцоо аж.

Мөн Жижиглэнгийн худал­даанд мэргэжлийн аж ахуйн нэгжүү­­­дийн оролцоо тэр бүр байдаг­гүй. Энэ нь өрсөлдөөнийг бий бол­гох стандартыг тогтооход сөргөөр нөлөөлж байна.

Тиймээс махны шинэ зах зээлийг хөгжүүлэхэд бод­логын дэмжлэг үзүүлэх, мал бор­дох цэгийг олноор байгуулж, мах­ны нийлүүлэлт ба­гасах үеийн махны хангамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэв.

Махны холбооноос ийнхүү мэ­­­­дэгдэл гаргасан нь нэг та­лаа­саа мах­ны үнийг тогт­вор­жуу­лах санал оруулж байгаа хэдий ч Засгийн газар, Монголбанктай бай­гуулсан гол нэрийн барааны үнийг тогт­­воржуулах гэрээний дагуу нефть импортлогчид Монгол­банк­наас ба­га хүүтэй зээл авсан.

Энэхүү гэрээнд мах, махан бү­тээгдэхүүний үнэ орсон учраас төр засгаас Мөнгөө бидэнд өгчих өө гэсэн санаа шургуулж байгаа ажиглагдсан.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button