Эрчим хүчнийхээ 25 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана

сан хамт­ран Зүүн хойд Азийн Сэр­гээгдэх эрчим хүчний хамтын ажиллагаа сэдэвт олон улсын бага хурал зохион байгуулж байна.

Засгийн газар энэ сал­барт гадаад дотоодын хө­рөнгө оруулалтыг дэмжих, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник технологийг нэвт­­рүүлэх нөхцөлийг бүр­дүү­лэх, салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, өөрч­лөх, шинэчлэхэд анхаа­ран ажиллаж байгаагаа Эрчим хүчний сайд М.Соном­пил хурлын үйл ажиллагааг нээхдээ хэлэв. Тэрбээр Сэ­лэнгэ мөрний сав газарт томоохон чадлын усан ца­хилгаан станц барьж бай­­гуулах, мөн хэд хэдэн том чадлын салхин парк барихаар тооцоо судалгаа хийг­дэж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 50 МВт-ын чадалтай салхины паркийг ирэх сард сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна.

Сэргээгдэх эрчим хүч­ний хүчний үндэсний хө­төлбөрт тусгагдсаны дагуу эрчим хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг нэмэг­дүүлэх зорилтыг шат да­раа­тай хэрэгжүүлэн 2020 оны түвшинд 20-25 ху­вийг сэргээгдэх эрчим хүч­ний эх үүсвэр ашиглан үйлд­вэр­лэхээр төлөвлөж байна гэв.

Монгол Улсын Ерөнхий­лөгч Ц.Элбэг­дорж хуралд орол­цогчдод хандан Сэр­гээгдэх эрчим хүчийг хөг­жүүлэхийн тулд Эрчим хүч­­­ний яамыг тусад нь бай­­гуулсан. Манай Улс улс­төрийн хувьд тогт­вортой, эдийн засгийн бо­ломжтой болсны дээр Монголын говьд байгаа нар салхины эрчим хүчийг ашиглан Gobi Tech гэдэг са­наачилга өр­нүү­лэхийг уриалж байна. Бид урд хөршид зөвхөн нүүрс биш сэргээгдэх эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг экспортолъё. Энэ талаар орол­цогчид та бүхэн улс орондоо ярьж, Монголын говьд үйлд­вэр­лэсэн сэр­гээгдэх эрчим хүчийг Азийн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх талаар хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах талаар бид олон жил ярьсан. Одоо ажил хэрэг болгох талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ажиллах нь зүйтэй гэдгийг онцоллоо.

Хурлын нэг онцлох нь БНСУ-ын Super Grid кон­серциумтай Монголын говь талд өндөр чадлын сэр­гээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр барих ТЭЗҮ бо­ловс­руулах, гадаадын хө­рөнгө оруулалтыг татах, төрийн байгууллагуудаас дэмжлэг авч хамтран ажиллах са­намж бичигт гарын үсэг зурсан явдал байв.

Хурал өнөөдөр өндөрлөх бөгөөд Төв аймгийн ну­тагт баригдаж буй Салхин паркийн бүтээн байгуу­лалт­тай танилцах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эрчим хүчнийхээ 25 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана

сан хамт­ран Зүүн хойд Азийн Сэр­гээгдэх эрчим хүчний хамтын ажиллагаа сэдэвт олон улсын бага хурал зохион байгуулж байна.

Засгийн газар энэ сал­барт гадаад дотоодын хө­рөнгө оруулалтыг дэмжих, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник технологийг нэвт­­рүүлэх нөхцөлийг бүр­дүү­лэх, салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, өөрч­лөх, шинэчлэхэд анхаа­ран ажиллаж байгаагаа Эрчим хүчний сайд М.Соном­пил хурлын үйл ажиллагааг нээхдээ хэлэв. Тэрбээр Сэ­лэнгэ мөрний сав газарт томоохон чадлын усан ца­хилгаан станц барьж бай­­гуулах, мөн хэд хэдэн том чадлын салхин парк барихаар тооцоо судалгаа хийг­дэж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 50 МВт-ын чадалтай салхины паркийг ирэх сард сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна.

Сэргээгдэх эрчим хүч­ний хүчний үндэсний хө­төлбөрт тусгагдсаны дагуу эрчим хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг нэмэг­дүүлэх зорилтыг шат да­раа­тай хэрэгжүүлэн 2020 оны түвшинд 20-25 ху­вийг сэргээгдэх эрчим хүч­ний эх үүсвэр ашиглан үйлд­вэр­лэхээр төлөвлөж байна гэв.

Монгол Улсын Ерөнхий­лөгч Ц.Элбэг­дорж хуралд орол­цогчдод хандан Сэр­гээгдэх эрчим хүчийг хөг­жүүлэхийн тулд Эрчим хүч­­­ний яамыг тусад нь бай­­гуулсан. Манай Улс улс­төрийн хувьд тогт­вортой, эдийн засгийн бо­ломжтой болсны дээр Монголын говьд байгаа нар салхины эрчим хүчийг ашиглан Gobi Tech гэдэг са­наачилга өр­нүү­лэхийг уриалж байна. Бид урд хөршид зөвхөн нүүрс биш сэргээгдэх эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг экспортолъё. Энэ талаар орол­цогчид та бүхэн улс орондоо ярьж, Монголын говьд үйлд­вэр­лэсэн сэр­гээгдэх эрчим хүчийг Азийн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх талаар хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах талаар бид олон жил ярьсан. Одоо ажил хэрэг болгох талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ажиллах нь зүйтэй гэдгийг онцоллоо.

Хурлын нэг онцлох нь БНСУ-ын Super Grid кон­серциумтай Монголын говь талд өндөр чадлын сэр­гээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр барих ТЭЗҮ бо­ловс­руулах, гадаадын хө­рөнгө оруулалтыг татах, төрийн байгууллагуудаас дэмжлэг авч хамтран ажиллах са­намж бичигт гарын үсэг зурсан явдал байв.

Хурал өнөөдөр өндөрлөх бөгөөд Төв аймгийн ну­тагт баригдаж буй Салхин паркийн бүтээн байгуу­лалт­тай танилцах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эрчим хүчнийхээ 25 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана

сан хамт­ран Зүүн хойд Азийн Сэр­гээгдэх эрчим хүчний хамтын ажиллагаа сэдэвт олон улсын бага хурал зохион байгуулж байна.

Засгийн газар энэ сал­барт гадаад дотоодын хө­рөнгө оруулалтыг дэмжих, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник технологийг нэвт­­рүүлэх нөхцөлийг бүр­дүү­лэх, салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, өөрч­лөх, шинэчлэхэд анхаа­ран ажиллаж байгаагаа Эрчим хүчний сайд М.Соном­пил хурлын үйл ажиллагааг нээхдээ хэлэв. Тэрбээр Сэ­лэнгэ мөрний сав газарт томоохон чадлын усан ца­хилгаан станц барьж бай­­гуулах, мөн хэд хэдэн том чадлын салхин парк барихаар тооцоо судалгаа хийг­дэж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт 50 МВт-ын чадалтай салхины паркийг ирэх сард сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна.

Сэргээгдэх эрчим хүч­ний хүчний үндэсний хө­төлбөрт тусгагдсаны дагуу эрчим хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг нэмэг­дүүлэх зорилтыг шат да­раа­тай хэрэгжүүлэн 2020 оны түвшинд 20-25 ху­вийг сэргээгдэх эрчим хүч­ний эх үүсвэр ашиглан үйлд­вэр­лэхээр төлөвлөж байна гэв.

Монгол Улсын Ерөнхий­лөгч Ц.Элбэг­дорж хуралд орол­цогчдод хандан Сэр­гээгдэх эрчим хүчийг хөг­жүүлэхийн тулд Эрчим хүч­­­ний яамыг тусад нь бай­­гуулсан. Манай Улс улс­төрийн хувьд тогт­вортой, эдийн засгийн бо­ломжтой болсны дээр Монголын говьд байгаа нар салхины эрчим хүчийг ашиглан Gobi Tech гэдэг са­наачилга өр­нүү­лэхийг уриалж байна. Бид урд хөршид зөвхөн нүүрс биш сэргээгдэх эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг экспортолъё. Энэ талаар орол­цогчид та бүхэн улс орондоо ярьж, Монголын говьд үйлд­вэр­лэсэн сэр­гээгдэх эрчим хүчийг Азийн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх талаар хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах талаар бид олон жил ярьсан. Одоо ажил хэрэг болгох талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ажиллах нь зүйтэй гэдгийг онцоллоо.

Хурлын нэг онцлох нь БНСУ-ын Super Grid кон­серциумтай Монголын говь талд өндөр чадлын сэр­гээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр барих ТЭЗҮ бо­ловс­руулах, гадаадын хө­рөнгө оруулалтыг татах, төрийн байгууллагуудаас дэмжлэг авч хамтран ажиллах са­намж бичигт гарын үсэг зурсан явдал байв.

Хурал өнөөдөр өндөрлөх бөгөөд Төв аймгийн ну­тагт баригдаж буй Салхин паркийн бүтээн байгуу­лалт­тай танилцах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button