ҮБАЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Хавайг зорив

хийж байна. Айлчлалын хүрээнд Хавай дахь АНУ-ын Номхон далайн цэргийн командлал, Номхон далайн тусгай ажиллагааны командлалын удирдлагатай уулзалт хийх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ҮБАЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Хавайг зорив

хийж байна. Айлчлалын хүрээнд Хавай дахь АНУ-ын Номхон далайн цэргийн командлал, Номхон далайн тусгай ажиллагааны командлалын удирдлагатай уулзалт хийх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ҮБАЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Хавайг зорив

хийж байна. Айлчлалын хүрээнд Хавай дахь АНУ-ын Номхон далайн цэргийн командлал, Номхон далайн тусгай ажиллагааны командлалын удирдлагатай уулзалт хийх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button