Ардчиллын боловсрол-оор тогтоолын төсөл батлуулна

сэдвээр тогтоолын төсөл санаачилж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 67 дугаар чуулганаар батлуулахаар ажиллаж байгаа.

Тогтоолын төслийн асуудлаар Нью-Йорк хотноо хамтран зохиогч болон сонирхогч орнуудын хоёр дахь зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, Тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд С.Бадрал уг төслийн анхны хэлэлцүүлгийг удирдан явуулсан байна. Төсөлтэй холбогдуулан Европын Холбоо, Энэтхэг, Египет, Израиль, Венесуэл, Сири, АНУ, Канад зэрэг орны төлөөлөгчид үг хэлж, тогтоолын үндсэн санааг бүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн уг тогтоолыг сайжруулахад чиглэсэн 30 орчим санал дэвшүүлсэн гэнэ. Уг тогтоолын төсөлд одоогоор Литва, Польш, Португал, Румын, Энэтхэг улс хамтран зохиогчоор ороод байгаа бөгөөд зарим орон орохоо илэрхийлээд байгаа юм.

Тогтоол батлагдвал ардчил¬лын боловсролын асуудал олон улсын хамтын нийгэмлэгийн байнгын анхаарлын төвд орох бөгөөд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар хоёр жилд нэг удаа хэлэлцэгдэх гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ардчиллын боловсрол-оор тогтоолын төсөл батлуулна

сэдвээр тогтоолын төсөл санаачилж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 67 дугаар чуулганаар батлуулахаар ажиллаж байгаа.

Тогтоолын төслийн асуудлаар Нью-Йорк хотноо хамтран зохиогч болон сонирхогч орнуудын хоёр дахь зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, Тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд С.Бадрал уг төслийн анхны хэлэлцүүлгийг удирдан явуулсан байна. Төсөлтэй холбогдуулан Европын Холбоо, Энэтхэг, Египет, Израиль, Венесуэл, Сири, АНУ, Канад зэрэг орны төлөөлөгчид үг хэлж, тогтоолын үндсэн санааг бүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн уг тогтоолыг сайжруулахад чиглэсэн 30 орчим санал дэвшүүлсэн гэнэ. Уг тогтоолын төсөлд одоогоор Литва, Польш, Португал, Румын, Энэтхэг улс хамтран зохиогчоор ороод байгаа бөгөөд зарим орон орохоо илэрхийлээд байгаа юм.

Тогтоол батлагдвал ардчил¬лын боловсролын асуудал олон улсын хамтын нийгэмлэгийн байнгын анхаарлын төвд орох бөгөөд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар хоёр жилд нэг удаа хэлэлцэгдэх гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ардчиллын боловсрол-оор тогтоолын төсөл батлуулна

сэдвээр тогтоолын төсөл санаачилж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 67 дугаар чуулганаар батлуулахаар ажиллаж байгаа.

Тогтоолын төслийн асуудлаар Нью-Йорк хотноо хамтран зохиогч болон сонирхогч орнуудын хоёр дахь зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, Тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд С.Бадрал уг төслийн анхны хэлэлцүүлгийг удирдан явуулсан байна. Төсөлтэй холбогдуулан Европын Холбоо, Энэтхэг, Египет, Израиль, Венесуэл, Сири, АНУ, Канад зэрэг орны төлөөлөгчид үг хэлж, тогтоолын үндсэн санааг бүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн уг тогтоолыг сайжруулахад чиглэсэн 30 орчим санал дэвшүүлсэн гэнэ. Уг тогтоолын төсөлд одоогоор Литва, Польш, Португал, Румын, Энэтхэг улс хамтран зохиогчоор ороод байгаа бөгөөд зарим орон орохоо илэрхийлээд байгаа юм.

Тогтоол батлагдвал ардчил¬лын боловсролын асуудал олон улсын хамтын нийгэмлэгийн байнгын анхаарлын төвд орох бөгөөд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар хоёр жилд нэг удаа хэлэлцэгдэх гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button