Гэмт хэргийн улмаас 800 хүн нас баржээ

14.3 хувиар өсчээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс нийт гэмт хэргийн тоо нэмэгдэхэд өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 1457, хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг 398, тээврийн хэрэгслийн

хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 187, байгаль хамгаалах журмын эсрэг 147 зэрэг гэмт хэрэг өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас 6947 хүн гэмтэж, 800 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 366 буюу 5.6 хувиар өсч, нас барсан хүний тоо 88 буюу 9.9 хувиар буурсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэргийн улмаас 800 хүн нас баржээ

14.3 хувиар өсчээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс нийт гэмт хэргийн тоо нэмэгдэхэд өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 1457, хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг 398, тээврийн хэрэгслийн

хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 187, байгаль хамгаалах журмын эсрэг 147 зэрэг гэмт хэрэг өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас 6947 хүн гэмтэж, 800 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 366 буюу 5.6 хувиар өсч, нас барсан хүний тоо 88 буюу 9.9 хувиар буурсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэргийн улмаас 800 хүн нас баржээ

14.3 хувиар өсчээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс нийт гэмт хэргийн тоо нэмэгдэхэд өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 1457, хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг 398, тээврийн хэрэгслийн

хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 187, байгаль хамгаалах журмын эсрэг 147 зэрэг гэмт хэрэг өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн улмаас 6947 хүн гэмтэж, 800 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 366 буюу 5.6 хувиар өсч, нас барсан хүний тоо 88 буюу 9.9 хувиар буурсан байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button