Газар хөдлөлтөөс сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлнэ

нийгэмлэгээс ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлэх Олон нийтийг чадавхижуулан, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төслийн хүрээнд сонгогдсон нийслэлийн 43 сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнууд оролцсон нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр 14 цагаас Багшийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд болно.

Төслийн хүрээнд энэхүү сонгогдсон сургуулиудад багш нарт болон сурагчдад зориулсан сургалт хийж ослын үеийн гэрэл, анхны тусламжийн багц зэргийг өгөх юм. Мөн сургууль тус бүр дээр Өсвөрийн улаан загалмайн бүлгэм байгуулагдаж хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс суртахуун, эрүүл мэндийн анхны тусламжийн талаар мэдээлэл олгох юм. Тус нээлтийн үйл ажиллагаагаар МУЗН болон боловсролын газруудын хамтын ажиллагаа цаашдын үйл ажиллагааны хандлагыг тодорхойлж хамтын үйл ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Газар хөдлөлтөөс сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлнэ

нийгэмлэгээс ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлэх Олон нийтийг чадавхижуулан, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төслийн хүрээнд сонгогдсон нийслэлийн 43 сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнууд оролцсон нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр 14 цагаас Багшийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд болно.

Төслийн хүрээнд энэхүү сонгогдсон сургуулиудад багш нарт болон сурагчдад зориулсан сургалт хийж ослын үеийн гэрэл, анхны тусламжийн багц зэргийг өгөх юм. Мөн сургууль тус бүр дээр Өсвөрийн улаан загалмайн бүлгэм байгуулагдаж хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс суртахуун, эрүүл мэндийн анхны тусламжийн талаар мэдээлэл олгох юм. Тус нээлтийн үйл ажиллагаагаар МУЗН болон боловсролын газруудын хамтын ажиллагаа цаашдын үйл ажиллагааны хандлагыг тодорхойлж хамтын үйл ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Газар хөдлөлтөөс сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлнэ

нийгэмлэгээс ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлэх Олон нийтийг чадавхижуулан, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төслийн хүрээнд сонгогдсон нийслэлийн 43 сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнууд оролцсон нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр 14 цагаас Багшийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд болно.

Төслийн хүрээнд энэхүү сонгогдсон сургуулиудад багш нарт болон сурагчдад зориулсан сургалт хийж ослын үеийн гэрэл, анхны тусламжийн багц зэргийг өгөх юм. Мөн сургууль тус бүр дээр Өсвөрийн улаан загалмайн бүлгэм байгуулагдаж хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс суртахуун, эрүүл мэндийн анхны тусламжийн талаар мэдээлэл олгох юм. Тус нээлтийн үйл ажиллагаагаар МУЗН болон боловсролын газруудын хамтын ажиллагаа цаашдын үйл ажиллагааны хандлагыг тодорхойлж хамтын үйл ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button