Статистикийн хэлтэс иргэдэд нээлттэй үйлчлэв

ажлын хүрээнд тус хэлтэст ашиглагдаж байгаа орчин үеийн шинэ дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж, дэлгэц /ТВ дэлгэц, IPAD-3, электрон дэлгэц, мэдээллийн самбар гэх мэт/-ийг байрлуулан дотоод, сүлжээ, интернетэд холбон, түүгээр дамжуулан мэдээ мэдээллийг хэрхэн авч ашиглах зөвлөгөө өгч, сурталчлан иргэд, хэлтэс, албадуудад шаардлагатай мэдээллээр үйлчилсэн юм.

Мөн хэлтсээс гаргасан ном, эмхэтгэл, товхимол, боршур, танилцуулга, нугалбар болон тараах материал бэлтгэж иргэдэд тараасан байна. Тус арга хэмжээнд нийтдээ 60 гаруй иргэд, хэлтэс албадын 20 гаруй ажилтан албан хаагчид оролцож, техник технологийн дэвшилтэй танилцан, мэдээ, мэдээллээр үйлчлүүлжээ.

Ж.МАРАЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Статистикийн хэлтэс иргэдэд нээлттэй үйлчлэв

ажлын хүрээнд тус хэлтэст ашиглагдаж байгаа орчин үеийн шинэ дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж, дэлгэц /ТВ дэлгэц, IPAD-3, электрон дэлгэц, мэдээллийн самбар гэх мэт/-ийг байрлуулан дотоод, сүлжээ, интернетэд холбон, түүгээр дамжуулан мэдээ мэдээллийг хэрхэн авч ашиглах зөвлөгөө өгч, сурталчлан иргэд, хэлтэс, албадуудад шаардлагатай мэдээллээр үйлчилсэн юм.

Мөн хэлтсээс гаргасан ном, эмхэтгэл, товхимол, боршур, танилцуулга, нугалбар болон тараах материал бэлтгэж иргэдэд тараасан байна. Тус арга хэмжээнд нийтдээ 60 гаруй иргэд, хэлтэс албадын 20 гаруй ажилтан албан хаагчид оролцож, техник технологийн дэвшилтэй танилцан, мэдээ, мэдээллээр үйлчлүүлжээ.

Ж.МАРАЛ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button