Хэлэлцүүлэг зохион байгуулжээ

ажиллагааны хөтөлбөрийн Эрдэм боловсролтой Монгол хүн гуравдугаарт орсон зорилтууд нь энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах үндэслэл болсон байна.

Улсын хэмжээнд цэцэрлэг, сургууль бүр орон нутгийн онцлог, хүний нөөцийн давуу талд суурилан Шинэчлэлийн Засгийн газрын Эрдэм боловсролтой Монгол хүн боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөр, бодлогыг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх арга зам, шийдлийг бодит санал санаачилгыг олон нийтийн оролцоотойгоор төлөвлөн, үр дүнг тодорхойлсон юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулжээ

ажиллагааны хөтөлбөрийн Эрдэм боловсролтой Монгол хүн гуравдугаарт орсон зорилтууд нь энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах үндэслэл болсон байна.

Улсын хэмжээнд цэцэрлэг, сургууль бүр орон нутгийн онцлог, хүний нөөцийн давуу талд суурилан Шинэчлэлийн Засгийн газрын Эрдэм боловсролтой Монгол хүн боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөр, бодлогыг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх арга зам, шийдлийг бодит санал санаачилгыг олон нийтийн оролцоотойгоор төлөвлөн, үр дүнг тодорхойлсон юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button