Инфляци өсөхөд түлшний үнэ нөлөөлжээ

12.9 хувь, жилийн өмнөхөөс 15 хувиар өссөн үзүүлэлт ажээ. Инфляцийн өсөлтөд орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний бүлгийн барааны үнэ 4.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Инфляцийн түвшинг 330 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн индекс дээр суурилан судалдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Инфляци өсөхөд түлшний үнэ нөлөөлжээ

12.9 хувь, жилийн өмнөхөөс 15 хувиар өссөн үзүүлэлт ажээ. Инфляцийн өсөлтөд орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний бүлгийн барааны үнэ 4.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Инфляцийн түвшинг 330 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн индекс дээр суурилан судалдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button