Өрхийн эмнэлгийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болов

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.3 хувиар өссөн үзүүлэлт аж. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын найман дүүргийн хүүхдийн түргэн тусламжийн нийт дуудлагын 48.2 хувийг томуу, томуу төст өвчин эзэлж байгаа юм. Тиймээс энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эмнэлгийн байгууллагууд, иргэд цаг алдалгүй авахыг сэрэмжлүүллээ.

Өвчлөл нэмэгдэж байгааг харгалзан үзэж, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас хүүхдийн ор бүхий эмнэлгүүдэд нөөц ор гаргах, гэрийн эргэлтийг сайжруулах, түргэн тусламжийн машин, эмчийн тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн эмнэлгүүдийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өрхийн эмнэлгийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болов

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.3 хувиар өссөн үзүүлэлт аж. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын найман дүүргийн хүүхдийн түргэн тусламжийн нийт дуудлагын 48.2 хувийг томуу, томуу төст өвчин эзэлж байгаа юм. Тиймээс энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эмнэлгийн байгууллагууд, иргэд цаг алдалгүй авахыг сэрэмжлүүллээ.

Өвчлөл нэмэгдэж байгааг харгалзан үзэж, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас хүүхдийн ор бүхий эмнэлгүүдэд нөөц ор гаргах, гэрийн эргэлтийг сайжруулах, түргэн тусламжийн машин, эмчийн тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн эмнэлгүүдийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өрхийн эмнэлгийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болов

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.3 хувиар өссөн үзүүлэлт аж. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын найман дүүргийн хүүхдийн түргэн тусламжийн нийт дуудлагын 48.2 хувийг томуу, томуу төст өвчин эзэлж байгаа юм. Тиймээс энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эмнэлгийн байгууллагууд, иргэд цаг алдалгүй авахыг сэрэмжлүүллээ.

Өвчлөл нэмэгдэж байгааг харгалзан үзэж, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас хүүхдийн ор бүхий эмнэлгүүдэд нөөц ор гаргах, гэрийн эргэлтийг сайжруулах, түргэн тусламжийн машин, эмчийн тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн эмнэлгүүдийг уртасгасан цагаар ажиллуулахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button